Những câu nói của Lữ Bố Tư Lệnh Robot (Lubu Steelheart)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lữ Bố Tư Lệnh Robot (Steelheart) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Lữ Bố Tư Lệnh Robot.
Lubu Steelheart In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Lữ Bố Tư Lệnh Robot
Recharge – Nạp đạn
In a world without order, power is everything. – Trong thế giới không có trật tự, sức mạnh là tất cả.
Fire – Khai hỏa
Obstacles detected. – Phát hiện chướng ngại vật.
Unknown creature. Stand! – Sinh vật lạ. Đứng im!
Technology is everything. – Công nghệ là mọi thứ.
Get out of my way. – Cút ra.
Let the elimination begin. – Bắt đầu loại bỏ.
Ready to go. – Xuất kích.
Put your weapon down, right now. – Hãy hạ vũ khí xuống, ngay lập tức.
Resistance is futile. – Chống cự chỉ vô ích.
Everything must be destroyed. – Mọi thứ phải bị hủy diệt. (Phải hủy diệt mọi thứ.)
Full speed. – Toàn lực.
Who can stop me? – Ai có thể ngăn được ta?
I don’t have time for relationship. – Ta không có thời giờ cho chuyện tình cảm.
Some say I used to have a partner named Diaochan. – Có người bảo rằng ta từng có bạn lữ tên là Điêu Thuyền.
Death sound – Âm thanh lúc chết
What the empire wants is what I want. – Những gì đế chế muốn là những gì ta muốn.
No…out of energy – Không … hết năng lượng
Where do you go? – Ngươi đi đâu?
Soon up. – Nhanh lên
Activated and ready to go! – Đã kích hoạt và sẵn sàng chiến đấu.
I’ll take the count. – Ta sẽ hạ chúng.

Trailer skin Lữ Bố Tư Lệnh Robot
End of Lubu Steelheart hero quotes / Kết thúc các câu nói của Lữ Bố Tư Lệnh Robot

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *