Những câu nói của Murad Siêu Việt (Cybercore)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Murad siêu việt và siêu việt 2.0 dùng chung voice line này. Tất cả các skin còn lại sử dụng voice line mặc định trừ skin “Thần tượng học đường”.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Murad Siêu Việt (Cybercore) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Murad Siêu Việt (Cybercore).
Murad Cybercore intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Murad Siêu Việt
At your trial has ended you can rest. – Khi phiên tòa kết thúc, ngươi có thể nghỉ ngơi.
I brought some new toys from the future. – Ta mang một số đồ chơi mới từ tương lai này.
Only the dead see the end of war. – Chỉ có người chết mới nhìn thấy ngày cuộc chiến kết thúc.
Murad Cybercore Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Murad Siêu Việt

Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Murad Cybercore In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Murad Siêu Việt
Can you hear me Azzenka? I’m coming for you! – Ngươi có nghe ta không Azzenka? Ta đến tìm ngươi đây!
Thanks for the boost, big guy! – Cảm ơn vì sự giúp đỡ, gã to con!
Closer to my final goal! – Tiến sát mục tiêu cuối cùng.
I will not let my name be covered in shame. – Tôi sẽ không để thanh danh của mình chôn vùi trong xấu hổ.
Arghhh!
Death sound 1 – Âm thanh lúc chết 1
Death sound 2 – Âm thanh lúc chết 2
I cut through time itself, what did you expect? – Ta cắt xuyên thời gian, ngươi mong điều gì?
A thousand years is a blink of an eye to me. Hàng ngàn năm đối với ta chỉ là một cái nháy mắt.
My story is far from over. – Câu chuyện của ta còn lâu mới kết thúc.
Here’s your timely demise! – Đây là cái chết kịp thời cho ngươi.
Distopia! – Ảo ảnh!
I miss the calming vastness of the desert. – Ta nhớ sự vắng lăng mênh mông của sa mạc.
From the future with love! – Từ tương lai với tình thương.
Tick tock – Tích tắc
Hahhh
Only a child would think that space and time are different. – Chỉ có trẻ con mới nghĩ không gian và thời gian khác nhau.
I’m glad I picked up all this tech! – Ta vui vì mình đã tìm được tất cả công nghệ này.
Yah
Just passing through – Vừa ghé ngang qua.
A slice in time – Vết cắt thời gian
Time to put these future alloys to use – Đã đến lúc sử dụng đồ chơi từ tương lai.
If you move any slower you will travel back in time. – Nếu ngươi di chuyển chậm hơn, ngươi sẽ du hành ngược thời gian.

End of Murad Cybercore hero quotes / Kết thúc các câu nói của Murad Siêu Việt

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *