Những câu nói của Allain KiritoBên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Allain Kirito. Bạn nào biết Tiếng Nhật viết lại Tiếng Nhật và dịch giúp Ad. Could you please help me do Japanese transcription?

Allain Kirito in-game voice line (voice over)/Âm thanh trong trận của Allain Kirito
 f049
 f047
 f046
 f044 俺はビーターだ。元テスター如きと一緒にしないでくれ。- Tớ là dân chuyên nghiệp (có kinh nghiệm). Làm ơn đừng xếp tớ cùng với những đứa nghiệp dư (chơi thử).
 f042
 f041
 f040
 f039
 f038
 f037
 f036
 f035
 f034
 f033
 f032
 f031
 f029
 f027
 f026
 f025
 f024 Âm thanh tướng
 f023 Âm thanh tướng
 f021
 f020
 f018
 f017
 f016
 f015 Âm thanh tướng
 f014
 f013
 f012
 f011
 f010 Âm thanh tướng
 f009
 f008
 f007
 f006
 f005
 f004
 f002 Âm thanh lúc chết
 f001

End of Allain Kirito hero quotes / Kết thúc các câu nói của Allain Kirito

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top