Những câu nói của Quillen Đặc Công Mãng Xà (Viper)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Quillen Đặc Công Mãng Xà (Viper) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Quillen Đặc Công Mãng Xà (Viper).
Quillen Dystopia Enforcer: Viper Athanor intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Quillen Đặc Công Mãng Xà
The cleansing starts now – Bắt đầu thanh tẩy ngay bây giờ
The world must be purified – Thế giới phải được thanh lọc
Violence destroys, but also protects – Bạo lực hủy diệt, nhưng cũng bảo vệ
Quillen Dystopia Enforcer: Viper Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Quillen Đặc Công Mãng Xà
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Quillen Dystopia Enforcer: Viper In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Quillen Đặc Công Mãng Xà
Hehehe
Poverty, pollution, violence must be purged. – Nghèo đói, ô nhiễm, và bạo lực cần phải loại bỏ.
Yah – Âm thanh lúc tung chiêu
I’m sorry. – Ta rất tiếc.
Let me end your filthy life for you. – Hãy để ta kết thúc cuộc đời dơ bẩn của ngươi.
Everything is under my control. – Mọi thứ đều dưới quyền ta kiểm soát.
I am the law when the situation requires it. – Khi cần thiết Ta là luật pháp.
Yah – Âm thanh lúc tung chiêu
It is my duty as the executioner. – Trách nhiệm của ta là pháp quan. (Kẻ hành hình)
I am the embodiment of the justice now. – Giờ ta là hiện thân của công lý.
Ya – Âm thanh lúc tung chiêu
Faster than the blink of an eye. – Nhanh hơn nháy mắt.
Huh ya – Âm thanh lúc tung chiêu
The time for talking has ended. – Thời gian nói chuyện đã hết.
I am here to end your broken dreams. – Ta đến đây để kết thúc giấc mơ tan vỡ của ngươi.
Too slow – Quá chậm
The people only need to enjoy the utopia that we create for them. – Con người chỉ cần tận thưởng xã hội không tưởng mà chúng ta đã tạo cho họ.
All in – Lên hết đi
Death sound 1 – Âm thanh lúc chết 1
Death sound 2 – Âm thanh lúc chết 2
Death sound 3 – Âm thanh lúc chết 3
Die – Chết đi
Ready for attack – Sẵn sàng tấn công
My only weapon against violence, is violence. – Vũ khí duy nhất chống lại bạo lực chính là bạo lực.
Impossible – Không thể nào

End of Quillen Dystopia Enforcer: Viper hero quotes / Kết thúc các câu nói của Quillen Đặc Công Mãng Xà

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *