Những câu nói của Murad trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Murad và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Murad.
Murad intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Murad
Time and space are mine to command. – Thời gian, không gian nghe ta hiệu lệnh.
My empire will shine again. – Đế chế của ta sẽ lại tỏa sáng.
All is lost, scatter to the wind. – Tất cả đều đã mất, tan theo gió mây.
Murad Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Murad
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Murad In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Murad
Leave no quarter. – Không chừa mảnh giáp
Didn’t even break a sweat. – Thậm chí không đổ một giọt mồ hôi.
Watch my blade – Hãy xem lưỡi đao của ta.
Death sound – Âm thanh lúc chết.
Huh! Not another Murad? – Huh! Lại thêm một tên Murad nữa à?
Time to kill – Đã đến lúc tàn sát!
I will send you to the waste. – Ta sẽ biến ngươi thành phế liệu.
Ha! I’m only getting started. – Ha! Ta chỉ mới đầu thôi.
Stepping through – Mời bước qua
Pour the wine – Gót rượu.
Stay this – Ở yên đấy
Just in time – Vừa kịp lúc
Laughter – Tiếng cười
Never forget, never forgive! – Không bao giờ quên, không bao giờ tha thứ! (Nhỏ mọn)
So thirsty! – Thật khát nước!
Death sound – Âm thanh lúc chết.
This calls for a celebration! – Việc này cần phải ăn mừng.
My wandering begins anew. – Ta lại bắt đầu lang thang.
Agh. My empire! – Agh! Đế chế của ta.
Wow! It’s magic! – Wow, vi diệu.

End of Murad hero quotes / Kết thúc các câu nói của Murad

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *