Những câu nói của Ngộ Không (Wukong) trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Ngộ Không – Wukong và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Ngộ Không – Wukong.
Wukong intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ngộ Không
Hey everyone! Huhuhuhaha! The king has arrived! – Này các con! Đại vương đến rồi.
I’m telling you nothing gets past these peepers – Ta cho các ngươi biết rằng không có gì vượt qua được những ánh mắt tò mò này.
Hey..hey wanna see my magic staff, how about my pet cloud! – Hey..hey muốn xem gậy như ý của ta không, hay xem cân đẩu vân!
Wukong Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Ngộ Không
(Thật là khó nghe)
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Wukong In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Ngộ Không
Is that it? – Chỉ có vậy thôi sao?
Wukong sound – Âm thanh của Ngộ Không.
I’ll end you. – Ta sẽ kết thúc ngươi.
[Wukong sound] Now I’m angry. – Giờ ta giận rồi đấy.
Ok! Ok! I’m with you but no banana joke this time. – Được được, ta đi với ngươi nhưng không được đùa ta đấy nhé.
I’m king of the world! Wait! No, everything! – Ta là vua của thế giới! Không, chờ đã, của tất cả!
[Wukong sound] You’ll remember me when I’m done with you. – Ngươi sẽ nhớ ta khi ta xong việc với ngươi.
The king will be back! – Đại vương sẽ trở lại!
Cosmic wrath. – Vũ trụ cuồng nộ.
Nothing, nothing can hold me down. – Không có gì, không có gì có thể giữ ta được.
I get eyes and ears everywhere – Ta có tai mắt khắp mọi nơi!
I’m greased lightning. – Nhanh như chớp.

End of Wukong hero quotes / Kết thúc các câu nói của Ngộ Không

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *