Những câu nói của Ryoma trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Ryoma và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Ryoma.
Ryoma intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Ryoma
I draw my blade once again – Ta phải rút gươm ra một lần nữa.
I am my own master – Ta là thầy của chính mình.
I must bear the weight of my past – Ta phải mang theo gánh nặng của quá khứ
Ryoma Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Ryoma
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Ryoma In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Ryoma
I am but a drifting shade – Ta như chiếc bóng dật dờ.
With my blows – Bằng nấm đấm của ta.
Do not get in my way – Đừng cản lối ta.
I walk a lonely road – Ta độc hành trên con đường này.
Haha. This is where you die. – Haha! Nơi đây sẽ là nơi chôn thây của ngươi.
Ha! There is no one left. – Ha! Không còn sót một người.
Where will this journey take me? – Hành trình này dẫn ta đến đâu?
Do you not hear the ghosts? – Người không nghe thấy ma quỷ đang gọi sao?
Death sound – Âm thanh lúc chết
Here they are! – Chúng đây rồi.
Maelstrom – Nước xoáy
Dragon span – Long khóa
I’ve got a lot of blood on my hands – Tay ta nhuốm đầy máu tươi.
I am merely stronger – Ta chỉ mạnh hơn.
Death sound
Cyclone – Lốc xoáy
This is the fate I choose – Đây là số phận mà ta đã chọn.
Ah! Help me find my way – Ah! Hãy giúp ta tìm lối thoát.
Why can’t I have nice things? – Sao ta không có được những gì tốt đẹp?
End this – Kết thúc đi
Spectral rift – Rạn nứt quang phổ

End of Ryoma hero quotes / Kết thúc các câu nói của Ryoma

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *