Những câu nói của Butterfly trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Butterfly và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Butterfly.
Butterfly intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Butterfly
[Sound] Look at this very blade! – Hãy nhìn thanh kiếm này.
[Sound] Only sharp blades finish the job – Kiếm sắc mới xong việc.
[Sound] Get a new contract for me? – Có việc mới cho ta ư?
Butterfly Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Butterfly
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min chonghoran iwing – We’re stronger together – Chúng ta mạnh hơn khi cùng nhau
Butterfly In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Butterfly
Hush now! – Im ngay!
I am the shadow – Ta là một bóng ma
Um, much thanks! – Um, đa tạ!
All right, I’m ending this now. – Được, ta sẽ kết thúc ngay bây giờ.
My blade cut deep. – Lưỡi kiếm của ta cắt thật sâu
Just one knife, I can work like this. – Chỉ cần một lưỡi dao thôi là đủ
What are my orders? – Mệnh lệnh của tà là gì?
You never escape the shadow. – Ngươi không chạy trốn khỏi bóng ma được đâu
Death you never see it coming? – Ngươi sẽ không bao giờ nhận ra cái chết đã tới
Just a techno girl in a techno world. – Chỉ là một cô gái công nghệ trong thế giới công nghệ (Câu này như của skin Techno girl nhưng không biết nhầm lẫn sao mà nằm trong skin mặc định)
I am the blade – Ta là một thanh gươm
My blade quivers – Lưỡi kiếm của ta run rẩy
It’s over, time to die. – Kết thúc rồi, chuẩn bị xuống mồ đi
Death sound – Âm thanh lúc chết
Just die already – Vừa chết rồi
I’m ready for you – Ta đã sẵn sàng
The secret in the beat – Bí mật nằm trong nhịp điệu
No one left alive – Không ai toàn mạng
Prey acquired – Đã bắt được con mồi
Don’t be so basic – Đừng có cổ hủ như thế
I’m natural – Ta vốn thiên bẩm

End of Butterfly hero quotes / Kết thúc các câu nói của Butterfly

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *