Những câu nói của Tel’ Annas Thần Xứ (F.E.E-X1 Silverwing)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Tel’ Annas Thần Xứ (F.E.E-X1 Silverwing) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tel’ Annas Thần Xứ (F.E.E-X1 Silverwing)

Tel’ Annas F.E.E-X1 Silverwing intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Tel’ Annas Thần Xứ

I will protect the empire – Ta sẽ bảo vệ đế chế
Take off – cất cánh
I’ve spotted my mark – Ta đã phát hiện điểm đánh dấu

Tel’ Annas F.E.E-X1 Silverwing Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Tel’ Annas Thần Xứ
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas này!
Üüdorasi shungümen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives me strength. – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh.
Tel’ Annas F.E.E-X1 Silverwing In-game voice line/voice over/Âm thanh trong trận đấu của Tel’ Annas Thần Xứ
This is it. – Nó đây rồi!
Ha! Let me give in to the power. – Ha! Hãy để ta hòa nhập vào sức mạnh.
Hahaha! – Hahaha!
Dodge this – Né này
Triple threat – Nguy hiểm gấp ba
Try this – Thử này
The galaxies need to be patrolled. – Các thiên hà cần được tuần tra
There is only one true empire. – Chỉ có một đế chế thực sự.
Bow, woe – Hãy cúi đầu, kẻ khốn khổ
Glory to the emperor – Vinh danh đại đế
Your name will be on the wall of shame – Tên ngươi sẽ được ghi trên bức tường xấu hổ.
You’re unfit for the future – Ngươi không thích hợp cho tương lai
Bow before my bow – Cúi đầu trước cung tên của ta
The empire shall control all – Đế chế sẽ kiểm soát tất cả
Nothing can stop me – Không có gì có thể ngăn cản ta
I will carry out the will of the emperor. – Ta sẽ thực thi ý muốn của đại đế.
Zeroing in – Nhắm mục tiêu

End of Tel’ Annas F.E.E-X1 Silverwing hero quotes / Kết thúc các câu nói của Tel’ Annas Thần Xứ

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *