Những câu nói của Thorne trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Thorne và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Thorne.

Thorne intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Thorne

Three wishes, one shot. Not bad if I say so myself. – Ba điều ước, một phát súng. Không tệ nếu ta tự nói với chính bản thân.
Different targets, different tricks. I’ve got something for everybody. – Mục tiêu khác nhau thì thủ đoạn khác nhau. Ta đã chuẩn bị cho tất cả mọi người.
It’s not the size of the gun but the skill of the shooter. – Súng to nhỏ không quan trọng mà là kỹ năng của xạ thủ.

Thorne Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Thorne

Thorne không sử dụng ngôn ngữ Athanor, và đã nói những câu này bằng tiếng Anh như bên dưới.

We were made to survive! – Chúng ta được tạo ra để tồn tại.
We’re stronger together. – Chúng ta mạnh mẽ hơn khi ở bên nhau.
Adapt and overcome – Thích nghi sẽ chiến thắng.

Thorne In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Thorne
It’s an honor to trade blows with you. – Đấm nhau với ngươi thật là một vinh dự.
A bunch of rabble – Một đám hỗn tạp
I’m just a cut above the rest – Ta chỉ là một lát cắt trên phần còn lại (Trên người khác một bậc)
You listen to me. – Ngươi phải nghe lời ta.
Go die! – Chết đi!
Alright! – Được thôi!
Behind every big change, the shadow hand is usually there. – Đằng sau mỗi thay đổi lớn thường có cánh tay của bóng tối ở đó. (Shadow Hand [cánh tay bóng tối] là một tổ chức. Garena dịch: Hội Ám Hoàng)
Follow my lead – Theo ta
Guess what I got for ya – Đoán ta có gì cho ngươi này.
That wasn’t according to plan. – Điều đó không theo kế hoạch.
So that’s … your true power – Vậy … đó là sức mạnh thật sự của ngươi à?
You … you’re an animal! – Ngươi…ngươi là một con thú!
You’re good but I’m better – Ngươi giỏi nhưng ta giỏi hơn
Tasty – Ngon
Come get some – Đến lấy này
Sometimes silence is golden. So why do you never shut up? – Đôi khi im lặng là vàng. Thế sao ngươi không bao giờ im mồm?
So far exactly as I predicted. Here we go again. – Cho đến lúc này chính xác như ta dự đoán. Lại nữa rồi.
Hero sound – Âm thanh tướng
All right Dex! Time to show you what tactics can do. – Được rồi, Dex! Đến lúc cho ngươi thấy chiến thuật có thể làm được gì.
The math adds up and they’re coming up short. – Tính toán hợp lý và chúng sẽ tất bại.
Death sound – Âm thanh lúc chết
One bullet, two blasts! – Một viên, hai mạng!
Death sound – Âm thanh lúc chết
Damn – Chết tiệc
Finally, somebody who can keep up! – Cuối cùng, ai đó cũng có thể theo kịp!
I’m not going down the same way twice – Ta sẽ không ngã xuống theo cách như thế lần thứ hai.
Do what I say and we’ll win – Hãy làm theo những gì ta nói và chúng ta sẽ chiến thắng.
Brains over brawn, my friend! – Trí tuệ chiến thắng sức mạnh, ông bạn ạ! (nghĩa đen là Bộ não hơn cơ bắp)
Aim high and plan for the worst! So give me your worst! Let’s go! – Hãy đặt mục tiêu thật cao và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất! Vậy ngươi hãy cho ta điều tồi tệ nhất! Đi thôi!
Keep it clean or it’s time to take out the trash. – Hãy giữ cho nó sạch sẽ hoặc là mang rác đi đổ.
That was good give me more – Nó ngon đấy, cho ta thêm!
Whoa! This power … so familiar. Yeah! It’s me. – Whoa! Sức mạnh này thật quen thuộc. Vâng, ta đây.

End of Thorne hero quotes / Kết thúc các câu nói của Thorne

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

5 comments / Add your comment below

  1. Mình xin phép góp ý một chút với các tướng có 2 nhân vật nói (Teemee, Errol, Thorne) thì hãy chia thọai ra được không nhỉ?

  2. Dex ý là nói Dextra, vị tướng tiếp theo ra mắt sau Sinestrea, Dextra cũng là thành viên hội ám hoàng giống Thorne nha :v Theo mình tìm hiểu là vậy. Ủng hộ nhóm dịch <3 Chúc nhóm thành công <3

  3. nhóm dịch có thể thêm vào giọng nói của Capheny Kimono được không ạ <3 ủng hộ nhóm dịch

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *