Những câu nói của Valhein Đệ Nhất Thần Thám

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Background music – Nhạc pick tướng

Suppress evil demons, uphold tranquillity – Trấn áp tà ma, thủ hộ an ninh

Discerning virtue from vice, directing the human spirit, the jail heed the command, purging darkness and malevolence – Biện biệt thiện ác, dẫn đạo tinh thần nhân loại, giám ngục nghe ta hiệu lệnh, thanh trừ trừ hắc ám, tà ác.

Born into this world by celestial design, yet our destiny lies in the hands of our own decisions – Sinh ra trên thế gian là thiên ý an bài, nhưng vận mệnh cuối cùng lại do chính tay chúng ta nắm giữ.

Seek cause and effect, judge right from wrong – Cầu nhân quả, minh thị phi (Tìm kiếm nhân quả, phân biệt chánh tà)

(Biến về)
Governing the edict of judgement, untarnished amidst the expensive celestial realm above, untarnished amidst the bustling multitude of myriad existence below – Chấp chưởng mệnh lệnh phán quyết, thì trên không nhiễm thiên giới xa hoa, dưới không váy bẩn tạp niệm giữa phồn hoa náo nhiệt

untarnished
/ʌnˈtɑː.nɪʃd/ = không bị mờ, không bị xỉn.
(nghĩa bóng) không bị nhơ nhuốc, không có vết nhơ

Vd: The child's innocence remained untarnished by the harsh realities of the world.
(Sự ngây thơ của đứa trẻ vẫn chưa bị vấy bẩn bởi những khắc nghiệt của thế giới.)

Recording a hundred volumes of wrongful cases, upholding the principles of justice – Ký lục oan án bách quyển, duy hộ chính nghĩa nguyên tắc (Ghi chép hàng trăm tập án oan sai, cần phải bảo vệ đạo lý công bằng)

When the gloom is driven away, every corner will be embraced by the divine sunlight – Khi màn đêm tăm tối bị đẩy lùi, mọi ngóc ngách đều được tắm trong ánh sáng thần thánh

How can the authority of the law be disregarded? – Sao có thể xem nhẹ quyền uy của pháp luật?

I order, goodness and wickedness made evidence – Ta ra lệnh, thiện và ác phải có bằng chứng rõ ràng

Âm thanh tướng
Evil begone – Ác ma lui ra!
The hearts of divine artifacts are fickle, only the hearts of the people are constant – Tâm của thần khí thì hằng biến, duy chỉ nhân tâm là bất biến. (fickle: hay thay đổi; constant: không thay đổi)

A person of virtue embraces the concept of punishment, leading to enduring order and everlasting harmony – Người có đức hạnh hiểu rõ vai trò của hình phạt, nhờ đó trật tự được bền vững và hòa bình được vĩnh cửu

Guard morality! Be unafraid of evil! – Bảo vệ đạo đức, không sợ tà ác.

Truth stands above all – Chân lý trên tất cả.

Being in a glorious palace, do not forget the deep abyss – Thân dù ở cung điện huy hoàng, xin chớ quên vực sâu vạn trượng.

The tiny spark is now present, I have no regrets in this life – Tia sáng le lói đã xuất hiện, ta không còn điều gì hối tiếc trong đời này.

Eliminate evil and ensure the strong do not bully the weak, enforce laws and regulations so the weak do not fear the strong – Loại trừ cái ác, không để kẻ mạnh hiếp đáp người yếu, chấp pháp nghiêm minh để kẻ yếu không còn lo sợ kẻ mạnh.

Demons corrupt the mind, straying from one’s genuine intentions, how can one bear to recklessly accuse with false charges? – Tà ma làm bại hoại nhân tâm, khiến con người lạc khỏi chính nghĩa. Làm sao có thể nhẫn tâm vu oan người khác bằng những lời buộc tội sai lầm?

To eradicate evil one must address its root cause – Muốn diệt trừ cái ác, cần phải nhổ tận gốc rễ của nó.

Probe their words, behold their ways, fathom their essence, and perceive the depths of their hearts – Dò xét lời nói, quan sát hành vi, thấu hiểu bản chất, mới nhận thức tâm địa của họ.

(Nghủm 1)
(Nghủm 2)
Valhein Đệ Nhất Thần Thám

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *