Những câu nói của Veera 4.0

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Download audio voice line của Veera 4.0
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Veera 4.0

Veera 4.0 intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Veera 4.0

 vf008 Follow me into the endless of this – Hãy theo ta vào vòng bất tận này
 vf005 You’re just what I was after – Anh chính là người em theo đuổi bấy lâu nay
 vf003 How shall you please me? – Ngươi định làm gì để ta vui?
 vf002 Hereafter your heart only beats for me – Từ đây về sau trái tim chàng chỉ đập vì em

Veera 4.0 Athanor language voice line (voice over)/Ngôn ngữ Athanor của Veera 4.0

 f038 G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
 f033 Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
 f020 Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.

Veera 4.0 In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Veera 4.0

 f055 (chết)
 f054 I will liberate you – Ta sẽ giải thoát cho ngươi
 f053 This power. It’s mine now. – Sức mạnh này, giờ nó thuộc về ta
 f052 (chết)
 f050 My turn – Đến lượt ta
 f049 The shackles of destiny have been broken – Xiềng xích của số phận đã bị phá vỡ
 f048 Shall we enter a covenant? You will be mine forever – Ngươi muốn lập giao ước chứ? Ngươi sẽ thuộc về ta mãi mãi
 f047 No one can stop me, not even you – Không ai có ngăn cản ta, kể cả chàng.
 f046 Celebrate your death – Chuẩn bị đám giỗ đi.
 f045 (chết)
 f044 Don’t you believe me? – Chàng không tin ta sao?
 f043 Fall for me – Ngã xuống cho ta (yêu ta)
 f042 Ah… For you… Get lost! – Cho ngươi nè….biến đi

 f040 You can’t get away – Ngươi đừng mong chạy thoát.
 f039 Nothing can stop me – Ko có gì có thể cản ta được.
 f037 (Chiêu)
 f036 How about something different? – Thế còn thứ gì đó khác biệt thì sao?
 f032 (chiêu)
 f030 (chiêu)
 f029 Trying to run away? – Định chạy à?
 f027 Don’t move – Đứng im.
 f024 My loyal subjects, heed my call! – Hỡi các thần dân của ta, hãy lắng nghe lời kêu gọi của ta.
 f022 We shall never part – Chúng ta mãi chẳng bao giờ xa.
 f021 Show me your pain! – Cho ta xem nỗi đau của ngươi

 f019 You will beg me for forgiveness – Ngươi sẽ cầu xin ta tha thứ
 f013 Blood makes everything better – Máu làm cho mọi thứ ngon lành hơn.
 f012 Is that all you’ve got? – Ngươi chỉ có thế thôi à?
 f008 Let the darkness embrace you – Hãy để Bóng Tối ôm chặt lấy ngươi
 f007 Is this…. the end… – Đây là … kết thúc ư?
 f002 (cảm xúc)

End of Veera 4.0 hero quotes / Kết thúc các câu nói của Veera 4.0

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *