Những câu nói của Veera trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Veera và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Veera trong game liên quân.
Veera Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Veera
Ready for some real fun? – Đã sẵn sàng cho vui vẻ thực sự chưa?
I’m through with games! – Ta đã xong các trò chơi!
Uh huh! Can you handle this? – Uh huh! Ngươi xử lý được không?
Veera Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Veera
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Veera In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Veera
Death sound – Âm thanh lúc chết
Laughter – Cười
Death sound – Âm thanh lúc chết
They can’t handle this – Chúng không thể xử lý được việc này.
On my way – Đang đến
Beg for mercy? – Cầu xin sự nhân từ ư?
You demon are all the same – Loài quỷ các ngươi lúc nào cũng như thế.
You’re so dead! – Ngươi chết chắc rồi!
This should be fun. (Laugh) – Sẽ vui lắm đây. (Cười)
This is gonna hurt. – Cú này sẽ đau đấy.
Let’s do this. – Bắt đầu thôi.
Come on! Show me! – Thôi nào! Thể hiện cho ta xem nào.
You can’t escape. – Ngươi ko thoát được đâu.
The gate of hell have opened. – Cánh cửa địa ngục đã mở ra.
Those poor souls! – Những linh hồn tội nghiệp.
(Laugh) Maybe I was mistaken about you. – (Cười) Có thể ta đã sai lầm về chàng. (Câu này Vera nói khi gặp Maloch)
Oh god, this’ll make it easier for me. – Chúa ơi, việc này sẽ khiến ta cảm thấy dễ dàng hơn. (Câu này Vera nói khi giết Maloch) (Maloch cũng có 2 câu nói khi gặp Vera)
Charmed, I see – Duyên dáng, ta thấy.
Don’t move a muscle – Đừng cử động cơ bắp (Ý là giữ im lặng)

End of Veera hero quotes / Kết thúc các câu nói của Veera

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *