Những câu nói của Toro trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Toro và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Toro trong game liên quân.
Toro Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Toro
Just a moo-roo-rauder here to rock this game! –
Oh! Yeah, that that’s it that that’s it. Wait! What the crap? Blood! – Ồ, vâng, đúng đúng, đúng rồi như thế. Đợi đã! Cái gì thế? Đệch!
This with the bull you get the shot poorly hordes. – Đây là con bò mà các ngươi bắn thậm tệ đấy, “lũ các ngươi”.
Toro Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Toro
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!
Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Toro In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Toro
This is fun. – Sẽ vui đây.
Just woke up, and I’m already angry. – Vừa thức dậy là đã nổi nóng rồi.
You mad? I will trample you. – Ngươi điên lên rồi hả? Ta sẽ giậm ngươi.
Just warming up. – Chỉ mới khởi động
Step back a little one, the bull have arrived. – Lùi ra đằng sau một xíu, bò tới đây.
Come on guys. I’m getting branded out here. – Nhanh lên các cậu, tớ đang bị đóng dấu ngoài này nè. (Bò bị đóng dấu thương hiệu lên lỗ tay để đem bán) Hoặc Nhanh lên các cậu, tớ đang bị làm nhục ngoài này nè. Ở đây chắc bị đóng dấu đem bán.
Death sound – Âm thanh lúc chết
The Monkey King is my bro. – Ngộ Không là huynh đệ của ta.
Out of my way. – Tránh đường.
Bent…but never broken – Cong … nhưng ko gãy. (hoặc Tàn mà không phế)
Give me more. – Thêm nữa nào.
Annihilation – Tiêu diệt
The bull only talks with his hooves. – Bò chỉ nói chuyện với móng guốc của mình.
Anyone else – Còn ai nữa không
Watch my horns! – Coi chừng sừng của ta! (Hăm dọa)
It’s crushing time. – Đã đến giờ nghiền nát.
Now comes my favorite part. – Giờ đến phần yêu thích của ta.
(Yelling) – (Tiếng hét)
Charge – Tấn công
Who do I have to smash for a pair of sweet kicks – Ta phải nện đứa nào vì đôi dép đẹp của mình?

End of Toro hero quotes / Kết thúc các câu nói của Toro

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

  1. Ad ơi cái câu “the monkey king is my bro “ sai r . Phải là my brawl (kẻ thù) mới đúng(Tại theo cốt truyện thì ngộ ko với toro là kẻ thù )

    1. Cam ơn e đã đề xuất nhưng câu này ad đã nhờ người bản xứ nghe lại. Tất cả đều xác nhận là bro.

      Và theo truyện Tây Du trước khi Ngưu Ma Vương (Toro) và Ngộ Không trở thành kẻ thù thì 2 người là sư huynh đệ đồng môn.

      Thank e.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *