Những câu nói của Violet Huyết Ma Thần (Blood Ghost)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Violet Huyết Ma Thần (Blood Ghost) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.
Intro sound

Violet Blood Ghost Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Violet Huyết Ma Thần
Shunizu ba vawhor! – Adapt and overcome! – Thích nghi sẽ chiến thắng!
Min naho n’athaparan ivawbanan – We were made to survive – Chúng ta được tạo ra để tồn tại
Violet Blood Ghost In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Violet Huyết Ma Thần
I will embrace the power of darkness – Ta sẽ nắm giữ sức mạnh bóng tối.
No matter the cost, I will protect you. – Ta sẽ bảo vệ Ngài bằng mọi giá.
Human can be good or evil but power is neither right or wrong – Con người có kẻ thiện, người ác nhưng quyền lực không có thiện ác – đúng sai
Everything turns to dust and so will you. – Vạn vật đều trở về cát bụi và ngươi cũng không ngoại lệ


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.
I won’t stop until I’m destroyed. – Ta sẽ không dừng lại cho đến khi nào hủy diệt được ta.
Death sound – Âm thanh lúc chết
End of Violet Blood Ghost hero quotes / Kết thúc các câu nói của Violet Huyết Ma Thần
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *