Những câu nói của Wukong Thần Giáp Xích Diễm

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

The place we’re heading to doesn’t require a road. – Nơi chúng ta đang hướng đến không cần đường sá.
I was born for faith. – Ta sinh ra vì tín ngưỡng.
In preparation for the impending final battle. – Chuẩn bị cho trận chiến quyết định sắp xảy ra.
Hahaha
The future of mechanical life is not a game of war. – Tương lai của sinh mệnh cơ khí không phải là một trò chơi chiến tranh.

Till the end of all lives certainly do – Cho đến tận cùng của tất cả sinh mệnh chắc chắn sẽ làm được.
The crisis has been averted. – Cuộc khủng hoảng đã được ngăn chặn

(Âm thanh tướng)
Racing towards a tomorrow never before seen. – Hướng về một ngày mai chưa từng được biết đến.
Prejudice is the greatest form of cowardice. – Định kiến là hình thức hèn nhát nhất

(Âm thanh tướng)
Run at full power! – Phóng hết ga đi!

Burning with the passion of a fiery spirit. – Cháy bỏng với đam mê của một tinh thần rực lửa.

(Âm thanh tướng)

(Khỉ chết)
Even the most advanced mecha surgery cannot eradicate the warrior gene. – Ngay cả phẫu thuật cơ giáp tân tiến nhất cũng không thể xoá bỏ gene chiến binh.

Always stay ahead of the game. – Luôn đi trước một bước trong cuộc chơi
Hahaha

Unleash the infinite energy! – Giải phóng năng lượng vô tận!

We belong to something greater than ourselves. – Chúng ta thuộc về một thứ gì đó vĩ đại hơn chính bản thân chúng ta

The super nucleus is activated. Let the journey begin! – Siêu hạt nhân đã được kích hoạt. Hãy bắt đầu hành trình!

(Biến về)
(về tây thiên)
The reality of their interests all outweighs their hatred for each other. – Nói cho cùng thì lợi ích của họ vẫn quan trọng hơn thù hận.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *