Những câu nói của Cresht Bách Tướng Lão Tam

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Background music – Nhạc pick tướng

(Show 1) The drumbeat intimidates not only the dream beasts, but also the dull-witted hearts. – Tiếng trống không những khiến mộng thú kinh hoàng mà ngay cả những kẻ tâm trí u tối cũng phải run sợ.

 • The drumbeat (Tiếng trống)
 • Intimidates (Làm run sợ)
 • Dream beasts (Mộng Thú)
 • Dull-witted hearts (Những kẻ tâm trí u tối)

(Show 2) Monsters may bear their fangs, but they also have warm chests. – Quái vật tuy mang nanh vuốt nhưng chúng cũng có trái tim ấm áp
(Show 3) Since the elder brother has appointed me as the Spirit Beast Officer, I will properly look after those dream beasts that have strayed into the human world. – Vì ca ca đã bổ nhiệm ta làm Linh Thú Quan , cho nên ta sẽ tận tâm chăm sóc những mộng thú đã lạc vào thế giới nhân gian.

 • The elder brother (Ca ca/Sư Huynh)
 • Has appointed me (Đã bổ nhiệm tôi)
 • Spirit Beast Officer (Quan Linh Thú)
 • Strayed into (Lạc vào)
 • Human world (Thế giới loài người): Nhân gian
 • Properly look after (Chăm sóc chu đáo)

Stop your wild behavior! – Dừng ngay hành động điên cuồng đó lại!
Rest for a bit, then come again. – Nghỉ ngơi một chút rồi quay lại tiếp.
A man who does not fight with passion, but fights as a coward instead, what kind of man is he? – Một nam nhân mà không chiến đấu bằng niềm đam mê hăng sai, mà lại chiến đấu như kẻ hèn nhát, thì hắn là hạng người nào?
Once entering the human world, the king of a hundred beasts in the dream becomes a little cat with bared claws. – Mộng vương của Bách thú, vừa đặt chân đến nhân gian, liền hóa thành một con mèo nhỏ nhắn lộ ra bộ vuốt sắc nhọn.

 • Once (Một khi)
 • Entering (Bước vào): Tiến nhập
 • The king of a hundred beasts (Vua của bách thú). “Bách thú” nghĩa là trăm loài thú.
 • A little cat (Một chú mèo nhỏ): Tiểu miêu
 • With bared claws (Với bộ vuốt lộ ra)

Little ones, stop causing trouble everywhere! – Này nhóc, đừng gây ra rắc rối khắp nơi nữa!
As a child, because I could see dream beasts, they all called me a monster. – Hồi nhỏ, vì có thể nhìn thấy mộng thú, nên mọi người đều gọi ta là quái vật.
To bully my brother is to bully me – Bắt nạt anh em ta là bắt nạt ta.
Faces may look alike, but hearts differ. Beasts’ faces vary, yet their hearts are similar. – Khuôn mặt có thể trông giống nhau, nhưng tâm hồn thì khác biệt. Mặc dù hình dạng của thú vật khác nhau, nhưng tâm của chúng lại tương đồng.
The eldest brother has agreed. You can stay in the backyard for now. – Lão đại đã đồng ý. Bây giờ cậu có thể ở lại sân sau.
(Biến về)
(Gầm)
Do not harm people – Đừng làm hại người khác.

No messing around here! – Không được quậy phá ở đây!
I will transform… and beat you. – Ta sẽ biến hình… và đánh bại ngươi!
(sặc nước)
(âm thanh tướng)
In times of peril, just call my name. – Khi nguy nan ập đến, hãy gọi tên ta.
Do not approach – Đừng đến gần.
To guard the peace between dream beasts and humans is to be a Dream Guardian. – Giữ gìn hòa bình giữa mộng thú và con người chính là trách nhiệm của một Vị Hộ Mộng
I will quell them. – Ta sẽ đánh dẹp chúng.
Amidst the storm, I roar like thunder. – Giữa cơn bão, ta gầm lên như sấm sét.
As if they ould – Như thể chúng có thể.
(Gầm)

The peach blossom land is not far away. It’s within reach. – Đào nguyên không xa lắm. Nó đã ở ngay trước mắt.
Let me see which confused dream beast has wandered into the human world this time. – Để xem mộng thú nào lạc vào nhân gian lần này?
(trút hơi thở cuối cùng)
The second brother said, “If you can’t beat them, find him.” – Nhị ca nói, “Nếu không hạ được chúng, hãy tìm hắn.”
With the eldest brother here, there’s no need to worry. – Lão đại ở đây rồi, không cần lo lắng gì nữa.
Dispel the nightmares – Khu trừ ác mộng
Do not approach – Đừng đến gần.
(biến về)
Dream beasts are easily tainted by negative emotions, leading to drastic changes in temperament. – Mộng Thú dễ dàng bị nhiễm bởi những cảm xúc tiêu cực, dẫn đến thay đổi tính khí bất thường.

 • Are easily tainted (Dễ dàng bị nhuốm bẩn): Bị ảnh hưởng xấu, bị thay đổi theo hướng tiêu cực.
 • By negative emotions (Bởi những cảm xúc tiêu cực): Như buồn bã, giận dữ, sợ hãi.
 • Leading to drastic changes in temperament (Dẫn đến những thay đổi lớn về tính khí)

I’ve got you under control. – Ta đã nắm quyền kiểm soát!

Brothers forever. – Mãi mãi là anh em (Huynh đệ thiên thu bất diệt)

Troublemakers, lock them all up! – Bọn gây rối, bắt giam hết chúng lại!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *