Những câu nói của Maloch Đao Phủ Dạ Ưng

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
For the bond of true friendship. Transformation. – Vì tình bạn chân chính. Biến hình. (Show 1)
Nighthawk justice prevails. – Dạ ưng chính nghĩa tất thắng (Show 2)
Brothers, all stand behind me. – Huynh đệ, chúng ta cùng tiến lên. (Show 3)
Prison guard – Ngục quan
Justice prevails – chính nghĩa tất thắng
I won’t retreat. Oh, my teammate told me to retreat. – Ta sẽ không rút lui. Ồ, đồng đội bảo ta rút lui thôi.
Helping those who are treated unfairly is Night Owl’s responsibility. – Giúp đỡ kẻ bị áp bức là trách nhiệm của Night Owl. (Cú đêm – Dạ Miêu)
Messing with my brothers is the same as messing with me. You’re in big trouble. – Đắc tội với huynh đệ ta, tức là đắc tội với ta. Ngươi tự chuốc lấy họa vào thân rồi.
Let me say first. Night Owl is the strongest. – Để ta nói trước. Night Owl là người mạnh nhất.
Weep for the might of Night Owl. – Hãy run sợ trước sức mạnh của Night Owl!
Others should flee from the battlefield. – Những người khác nên rút lui khỏi chiến trường.
If you expect rewards, how can you be a righteous partner? – Nếu ngươi mong cầu phần thưởng, há có thể trở thành bằng hữu chính nghĩa?
If you are wrong, you get a beating. My owl doesn’t lie into begging for mercy. – Nếu ngươi phạm sai lầm, ắt sẽ phải chịu trừng phạt. Con cú nhà ta không thích nghe xin lỗi đâu! (Câu này nghe ko rõ)
There are many benefits to getting paid me. If my brother’s call is a fight, I don’t even need to take leave. – Thuê ta có rất nhiều lợi ích. Nếu có chuyện bất ổn liên quan đến anh em ta, ta có thể sẵn sàng tham gia mà không cần nghỉ.
Hearts of steel. – Trái tim thép.
Efficient defense. – Phòng thủ hiệu quả.
Night owl on the move. – Night Owl xuất kích!
Brothers, let’s move out. – Huynh đệ, cùng tiến lên!
Nightbreak – Màn đêm bao trùm.

What’s wrong with using fists to solve problems? It’s better than doing nothing at all. – Đấm nhau giải quyết vấn đề thì sao? Còn hơn là không làm gì cả!
Dare to touch my brother’s friend? This is what you’ll get. – Dám động đến bằng hữu của ta ư? Đây chính là hậu quả của ngươi.
Night Owl’s brothers, charge forward with me. – Huynh đệ Night Owl, cùng ta xông pha!
Don’t underestimate the bond between us and our members. – Chớ nên khinh thường tình nghĩa giữa chúng ta và các thành viên.

That as if you could. – Nghĩ rằng ngươi có thể ư?
Haa
Even without the power of a mask, I could punch through this wall – Mặc dù không có sức mạnh của mặt nạ nhưng ta vẫn đấm thủng được bức tường này đấy!

I’ll handle this. – Việc này ta sẽ lo.
Why am I not minding my own business? Upholding justice is my greatest mission. – Vì sao ta lại can thiệp? Bởi vì trừ gian diệt bạo là trọng trách của ta.
Charge – Tấn công

No big deal. Once I finish this trip, I’ll help you out right away. – Chuyện nhỏ! Xong cái này là ta giúp ngay!
(Âm thanh tướng)

Hurry up. We can do this together. I still have a moving checklist. – Nhanh lên! Chúng ta có thể cùng nhau hoàn thành. Ta còn một danh sách dài những vật dụng cần di chuyển.
Here comes night owl. You brat. Run for it. – Night Owl tới đây này! Đồ nhóc con! Chạy ngay đi!

Chết

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *