Những câu nói của Y’bneth trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Y’bneth và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Y’bneth.
Y’bneth intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Y’bneth
I guard my home and all that lives within it! – Ta bảo vệ gia đình của mình và mọi loài sống trong đó.
Life is all about growing. – Cuộc sống tất cả là phát triển.
It takes a decade to grow a tree but a century to shape mankind. – Cần mười năm trồng cây nhưng trăm năm trồng người.
Y’bneth Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Y’bneth
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!
Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
Y’bneth In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Y’bneth
Children, attack! – Các con, tấn công.
Agh….back to the groves! – Agh…trở vào rừng!
Death sound – Âm thanh lúc chết
I grow stronger. – Tôi lớn mạnh hơn.
Haha
Don’t make the same mistake again. – Đừng phạm sai lầm đó lần nữa.
Wilting and blooming, the circle of nature. – Hoa nở hoa tàn, đó là vòng tuần hoàn của trời đất.
Come to attack. – Tiến công.
Tit for tat, that’s how nature works! – Gieo gì được nấy, đó là quy luật của tự nhiên.
Rest in peace. – Hãy yên nghỉ.
You have crossed the line! – Ngươi đã vượt qua ranh giới!
There is no easy way to grow. – Không có cách nào để lớn lên dễ dàng.
Haha
Remember this lesson! – Hãy nhớ bài học này!
Stop! – Dừng lại!
Time is fair but also ruthless – Thời gian công bằng nhưng cũng tàn nhẫn.
Be punished. – Hãy chịu trừng phạt.
Go go with flow. – Hãy đi, đi theo dòng chảy.
Time to branch out. – Đến lúc đâm chồi.
And goodbye to you – Và tạm biệt ngươi.

End of Y’bneth hero quotes / Kết thúc các câu nói của Y’bneth

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *