Những câu nói của Yorn Long Thần Soái (Celestial Marksman)

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Yorn Long Thần Soái (Celestial Marksman) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Yorn Long Thần Soái trong game liên quân.
Yorn Celestial Marksman Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Yorn Long Thần Soái
May my arrows always strike true. – Nguyện cho mũi tên của con luôn bắn trúng mục tiêu.
The world is but a dream. – Thế gian là mộng ảo.
My bow is ready for whatever lies ahead. – Cung của ta sẵn sàng cho bất cứ điều gì đang ở phía trước.
Yorn Celestial Marksman Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Yorn Long Thần Soái
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Yorn Celestial Marksman In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Yorn Long Thần Soái
Fly – Bay nào
Win – Chiến thắng
Unlease the dragon – Thả rồng
Heed my call – Chú ý tiếng gọi của ta.
To the sun – Đến mặt trời
Nothing clear your mind like aiming an arrow – Không có gì làm cho tâm trí của ngươi vắng lặng bằng việc nhắm tên.
With this bow, I fear nothing – Với cây cung này, ta không sợ gì cả.
Outrun this. – Thử chạy nhanh hơn nó.
Hehehe – Hehehe
Ha! Quite easy. – Ha! Quá dễ
You look like you don’t want to be here. – Trông ngươi giống như không muốn ở đây
The wind does my bidding. – Gió nghe lệnh ta.
This is the end – Đây là kết cục.
And I’m back! – Và ta đã trở lại.
One shot, one kill, huh? Never mind! – Môt viên, một mạng, hả? Không quan tâm (Đá xéo Valhein)
It’s not about the target. It’s about the grouping. – Không phải mục tiêu. Mà là tập trung.
I remember every single shot I ever fire. – Ta nhớ từng mũi tên do ta bắn ra.
And that was that. – Và vậy là vậy đó.
I can feel it coursing through my veins. – Ta cảm nhận được nó đang chảy trong huyết quản của ta.
Death sound – Âm thanh lúc chết 1
Death sound – Âm thanh lúc chết 2

End of Yorn Celestial Marksman hero quotes / Kết thúc các câu nói của Yorn Long Thần Soái

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top