Những câu nói của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc (Ghost Samurai)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc (Ghost Samurai) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc trong game liên quân.
Yorn Ghost Samurai Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc
The arrows whisper your name – Những mũi tên đang gọi tên ngươi.
I hear the dark summons! – Ta nghe thấy lực lượng bóng tối triệu hồi!
The night is long and deep – Đêm dài và bí ẩn.
Yorn Ghost Samurai Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Yorn Ghost Samurai In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc
Haah! Blood sacrifice! – Haah! Hiến máu đi.
Agh! I will not go into that night… – Ahh! Ta sẽ không đi vào màn đêm đó.
Turn off the lights – Hãy tắt ánh sáng đi.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Never hesitate – Đừng bao giờ chần chờ!
Darkness falls – Màn đêm buông xuống
Death sound – Âm thanh lúc chết
Army of one – Đội quân số một
I’ll give you a head start – Ta sẽ giúp ngươi có một khởi đầu thuận lợi.
Calling an airstrike! – Yêu cầu không kích!
Time for some target practice! – Đã đến lúc tìm vài mục tiêu để thực hành.
Yeah! Death is an inevitability! – Vâng, cái chết điều tất nhiên.
Yes! The corruption spreads! – Bại hoại lan tràn!
Let fly! – Bay nào!
Don’t fight it – Đừng cố chống!
Right in the back! – Ngay đằng sau này!
The eclipse has reached totality. – Nguyệt thực đã đạt toàn phần.
Sail into the void! – Đi vào hư không!
Clear the area! – Sơ tán khu vực!
Catch this… – Bắt lấy

End of Yorn Ghost Samurai hero quotes / Kết thúc các câu nói của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *