Những câu nói của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc (Ghost Samurai)

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.

Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc (Ghost Samurai) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc trong game liên quân.
Yorn Ghost Samurai Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc
The arrows whisper your name – Những mũi tên đang gọi tên ngươi.
I hear the dark summons! – Ta nghe thấy lực lượng bóng tối triệu hồi!
The night is long and deep – Đêm dài và bí ẩn.
Yorn Ghost Samurai Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc
Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh
Yorn Ghost Samurai In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc
Haah! Blood sacrifice! – Haah! Huyết tế.


Nội dung này chỉ hiển thị với thành viên VIP. (Nhấn vào đây để nâng cấp lên VIP). Nếu đã có tài khoản VIP, xin vui lòng đăng nhập ở bên dưới gốc phải.
Catch this… – Bắt lấy
End of Yorn Ghost Samurai hero quotes / Kết thúc các câu nói của Yorn Thế Tử Nguyệt Tộc

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top