Những câu nói của Yorn trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của bạn Yorn và bản dịch giọng nói Tiếng Việt, mình có thêm phần BONUS ở cuối trang vốn không có trong game. Enjoy~

Yorn intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Yorn

The sun shall vanquish darkness. – Mặt trời sẽ xua tan bóng tối.
My bow shall bring justice. – Mũi tên ta sẽ mang đến công lý.
I am the sun god. – Ta là thần mặt trời.

Yorn Athanor (Veda) language / Ngôn ngữ Athanor (Veda) Yorn

Veda lin kho Sunyan qoz il – Veda is the light that leads Athanor- Vệ đà là ánh sáng dẫn dắt Athanor
Welban ghor yamban – Order over chaos – Trật tự chiến thắng hỗn mang
Il kho chong shun min – The light gives us strength – Ánh sáng ban cho ta sức mạnh

Yorn In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Yorn

The sun power is limitless, limitless. – Sức mạnh mặt trời là vô tận, vô tận.
Hahaha
Hehehe
By the sun – Dưới ánh mặt trời
Prepare for the worst sunburn of your life. – Hãy chuẩn bị vì mặt trời sẽ thiêu đốt ngươi chưa từng có.
Who can withstand the the arrows of Apollo. – Ai có thể chịu đựng được mũi tên của Thần Apollo.
Feel the sun. – Hãy cảm nhận sức mạnh mặt trời.
Full speed ahead. – Bay hết tốc lực về phía trước.
The sun shall rise again. – Mặt trời sẽ lại mọc.
My arrow shall illuminate this dark world. – Mũi tên ta sẽ soi sáng thế giới tăm tối này.
Not so fast – Không nhanh thế đâu.
Here I go – Ta đến đây.

BONUS You thought you had me but you made one mistake. You let the light in. And allow me to recharge. Feel the sun! – Ngươi nghĩ ngươi bắt được ta nhưng ngươi đã phạm 1 sai lầm. Ngươi để ánh sáng vào. Và ta có thể nạp lại năng lượng. Cảm nhận sức mạnh từ mặt trời.

End of Yorn quotes / Hết những câu nói của Yorn

4 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *