Những câu nói của Marja trong game Liên Quân

Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.


Đây là toàn toàn bộ voice line (voice over) của Marja và bản dịch tiếng Việt giọng nói. Chị này có giọng cười và giọng lúc chết là vô địch. Mấy tướng của Vực Hỗn Mang giành quán quân trong giải thi cười này rồi.

Marja intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Marja

Hello world! I’m back. – Ta đã trở lại.
All I want is revenge. – Tất cả những gì ta muốn là báo thù.
Grovel before your queen. – Hãy phủ phục trước nữ hoàng của các ngươi.

Marja Athanor language / Ngôn ngữ Athanor Marja

G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.

Marja In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Marja

I choose the path of ash and flame. – Ta chọn con đường lửa dữ và tro tàn.
Ah! Better. – Ah! Khá hơn.
The crimson flame shall light my way. – Ngọn lửa máu sẽ thắp sáng con đường ta đi.
Simply Scrumptious – Đơn giản mà ngon tuyệt. (Mấy chế này toàn phát âm theo giọng Mỹ – nhấn để nghe phát âm giữa giọng Anh và Mỹ Scrumptious)
Hahaha – Hahaha (giọng cười vô địch)
Don’t let the bedbugs bite! – Đừng để rệp cắn! (bedbug cũng phát âm theo giọng Mỹ, nhấn vào phiên âm để nghe phát âm giữa giọng Mỹ và Anh /ˈbed.bʌɡ/)
Scarlet circle – Vòng tròn đỏ
Crimson wave – Sóng đỏ
Ahh! (This is the most funny death voice over – Moan 1) – (Giọng lúc chết của chỉ là vô địch)
Hahaha. Born for my throne. – Hahaha. Sinh ra để làm vua.
Ahh! Scatter like ash – Ahh! Vương vãi như tro tàn
(Moan 2) – (Giọng chết 2)
Catch me. – Bắt ta đi.
Yes! All will be consumed. – Tất cả sẽ bị nuốt chửng.
I grow ever stronger. – Ta trở nên mạnh hơn bao giờ hết.
I will reclaim what is rightfully mine. – Ta sẽ đoạt lại những gì là của ta. (Câu này là để móc bà Ilumia)
Ah Ah Uh.
My vengeance will be sweet and complete. – Ta sẽ báo thù một cách ngọt ngào và toàn diện.
Smoke in your eyes? – Khói bay vào mắt ngươi ư?
Aha, yes. Eat your fill my children. – Aha, vâng. Các con ta ăn bao nhiêu tùy ý.
Hahaha! – Hahaha
Whom, mine! – Của ai, là của ta!
Ha! – Ha!
There will be no mercy. – Ta sẽ không nhân từ.
Yes, my fast is broken. – Vâng, ta đang ăn đây.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top