Những câu nói của Volkath trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Đây là chồng chị Marja, Volkath. Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Volkath và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.

Volkath intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Volkath

Light is fleeting, darkness is forever – Ánh sáng chỉ là thoáng qua, bống tối mới trường tồn.
Victory means truth – Chiến thắng là sự thật.
The order is a lie – Trật tự là giả dối.

Volkath Athanor (Veda) language / Ngôn ngữ Athanor Volkath

Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực

Volkath In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Volkath

Weaklings! – Những kẻ yếu hèn!
Ah! The war is not over yet. – Ah! Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc
The darkness will triumph – Bóng tối sẽ chiến thắng.
Death sound – Âm thanh lúc chết
Plight with me – Hãy hứa tới ta (chắc nói với Marja)
I rule the darkness – Ta thống trị bóng tối
The strong survive, the weak perish. – Mạnh còn, yếu mất.
You were my mentor once, today you are my enemy. – Ngươi từng là thầy ta nhưng hôm nay là kẻ thù của ta.
Obey me and live. – Thuận ta thì sống.
Resist and die. – Nghịch ta thì chết.
My patience is not to be tested. – Ngươi không nên thử lòng kiên nhẫn của ta.
Be enveloped in darkness – Bị bao trùm trong bóng tối
Pathetic – Thật thảm hại
The way to the top is paved with bones of those I’ve slain. – Con đường đến địa vị tối cao được lót bằng xương của những kẻ chết dưới tay ta.
Face your darkness desires. – Hãy đối mặt với lòng ham muốn đen tối của ngươi.
There is nothing that I don’t see. – Không có gì ta không thấy.
Hahaha – Hahaha
Death sound – Âm thanh lúc chết
The end justifies the means. – Thành công bất chấp thủ đoạn.
Can you hear your spirit crying out. – Ngươi không nghe thấy linh hồn ngươi đang gào thét hay sao?
You were in over your head – Ngươi đã rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan rồi.
Darkness means freedom. – Bóng tối chính là tự do.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *