MỞ ĐẦU

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

MỞ ĐẦU
Oh, the torment bred in the race,Ôi đau khổ sinh ra trong đua tranh
the grinding scream of deathtiếng kêu gào rợn óc của tử thần
and the stroke that hits the vein,và cú đấm vỡ huyết mạch,
the hemorrhage none can staunch, the grief,máu tuôn không ai có thể cầm được, nỗi buồn,
the curse no man can bear.lời nguyền không ai chịu đựng nổi.
But there is a cure in the house,Nhưng phương thuốc chữa lành nằm trong chính ngôi nhà
and not outside it, no,không phải ngoài kia, không,
not from others but from them,không phải từ ai, mà từ chính họ,
their bloody strife.sự bất hoà đẫm máu.
We sing to you, Chúng tôi hát xin người,
dark gods beneath the earth.hỡi các thần linh âm u trong lòng đất.
Now hear, you blissful powers underground —Vì chưng nghe thấu, hỡi những quyền lực hoan lạc ở cõi âm -
answer the call, send help.hãy đáp lời cầu khẩn, hãy cứu giúp.
Bless the children, give them triumph now.Hãy phù hộ trẻ em, và ban cho chúng khải hoàn.
Aeschylus, The Libation Bearers-- Aeschylus, Những người dâng rượu tế.
Death is but crossing the world, as friends do the seas; they live in one another still.Chết chẳng qua là đi sang một thế giới khác, như bạn bè đi biển; họ vẫn sống trong nhau.
For they must needs be present, that love and live in that which is omnipresent. Bởi vì họ nhất thiết cần tồn tại, yêu và sống trong tình yêu đó có ở khắp nơi.
In this divine glass, they see face to face; and their converse is free, as well as pure. Trong tấm gương thiêng này họ nhìn tận mặt nhau, chuyện trò tự do và trong sáng.
This is the comfort of friends, that though they may be said to die, yet their friendship and society are, in the best sense, ever present, because immortal. Đây là niềm an ủi của bạn bè , rằng cho dù họ có bị coi là đã chết, nhưng tình bạn và mối thâm giao của họ, theo lẽ thường nhất, vẫn tồn tại, bởi vì bất tử.
William Penn, More Fruits of Solitude-- William Penn, Thêm những chiêm nghiệm nữa của cô đơn.