Nhận dịch Tiếng Anh chuyên ngành

• Dịch sách, truyện, báo chí Anh-Việt và Việt-Anh • Dịch/Viết báo cáo, khóa luận, luận văn bằng tiếng Anh • Dịch hợp đồng thương mại, hợp đồng xuất nhập khẩu • Dịch tài liệu tài chính, chứng khoán, kinh tế • Dịch tài liệu viễn thông, tin học, website • Dịch tài liệu kỹ…

Giải mộng

Giấc mơ có ý nghĩa gì? Những biểu tượng trong mơ nói lên điều gì? Liệu giấc mơ có cho biết trước tương lai? Sachsongngu sẽ giải mã giấc mơ miễn phí cho mọi người và hoàn toàn bí mật. Nếu bạn muốn bí mật, hãy liên hệ riêng ad tại đây.

Hãy giúp tôi

Bạn có thể giúp chúng tôi bằng cách nhập liệu bản dịch cho file bên dưới. Đồi thỏ 9 – 12.xlsx – cần nhập phần tiếng Việt. Bạn download bảng dịch tiếng việt ở đây đồi thỏ_adams, richard.epub Sau khi nhập hoàn tất, bạn upload file lên google drive hoặc mediafire, hoặc dropbox, hoặc fshare…