Nhận dịch Tiếng Anh chuyên ngành

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

• Dịch sách, truyện, báo chí Anh-Việt và Việt-Anh
• Dịch/Viết báo cáo, khóa luận, luận văn bằng tiếng Anh
• Dịch hợp đồng thương mại, hợp đồng xuất nhập khẩu
• Dịch tài liệu tài chính, chứng khoán, kinh tế
• Dịch tài liệu viễn thông, tin học, website
• Dịch tài liệu kỹ thuật, chuyển giao công nghệ
• Dịch dự án, hồ sơ dự thầu
• Dịch tài liệu pháp luật, văn bản, hành chính nhà nước
• Dịch tài liệu y tế, hóa học
• Dịch phim truyền hình, điện ảnh, quảng cáo
• Viết CV, Cover Letter, giải bài tập tiếng Anh, bài tập Assignment

Liên hệ zalo: 0965 359 389

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *