Phim ngắn đoạt giải – Espero (Hope) – Hy vọng

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Hãy xem đoạn phim hoạt hình 3D hài hước này có tên “Espero (Hy vọng)”, một bộ phim hoạt hình hài hước, thú vị nhưng cũng mang tính giáo dục, cho thấy cách Gaia, hành tinh Trái đất của chúng ta gặp gỡ loài người nhiều năm trước và tất cả các vấn đề xảy ra sau đó!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *