Mạng xã hội

 

  1. Mạng xã hội không mang lại hạnh phúc cho con.
  2. Mạng xã hội là nơi mà mọi người khoe cuộc sống của họ tốt đẹp thế nào dù nó chẳng tốt đẹp.
  3. Mạng xã hội chỉ bòn rút thời gian của con. Nó chính là kẻ thù của con. Hãy dành thời gian của con vào việc đọc sách.
  4. Chia sẽ vấn đề của con trên mạng xã hội là điều vô ích, nó chỉ hủy hoại tính sáng tạo của con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *