Bài học cuộc sống

  • Không có gì là vĩnh viễn trên thế giới này, thậm chí là thân xác của con. Vì thế hãy ngừng lo lắng về hạnh phúc của cuộc đời mà hãy bắt đầu học cách sống trong thực tế.
  • Mỗi người đều có một giới hạn an toàn nhất định, con đừng kéo họ ra khỏi vùng an toàn đó nếu không con sẽ phải đối mặt với sự thật phủ phàng của cái được gọi là quan hệ.
  • Ngày này người ta không muốn nghe ý kiến của con mà thật ra điều họ muốn nghe là ý kiến của họ từ miệng của con.
  • Đừng để nỗi sợ của người khác cản trở con.
  • Khi con trưởng thành, con sẽ nhận ra “IM LẶNG” mạnh mẻ hơn là chứng minh.
  • Thất bại luôn chờ đợi con. Con không nên sợ thất bại bởi vì con sẽ học được nhiều điều qua sự thất bại và con sẽ tiến bộ.
  • Hạnh phúc không ở bên ngoài mà đến từ bên trong con.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *