Lời của Thánh

Trước tiên con muốn biết điều gì? Con có muốn biết quy luật của vũ trụ? Hay con muốn tìm hiểu bản thân con? Sự hiểu biết không khác nhau. Vì con và vũ trụ vốn không khác nhau.

Quyền năng sáng tạo vũ trụ cũng sáng tạo ra con, niềm vui và nỗi buồn sáng tạo vũ trụ này cũng sáng tạo ra con.

Bề ngoài của con phản chiếu nội tâm của con. Con phải chiến thắng tất cả trận chiến.  An bình và thanh thản là tất cả mọi thứ. Đó là điều duy nhất con cần phải đấu tranh.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *