Metatron là ai?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nếu bạn để ý sẽ thấy tên các thiên thần đều có đuôi -el (nghĩa là của Thượng Đế) ngoại trừ Metatron và Sandalphon.

Bởi vì Metatron là con người trước khi trở thành thiên thần. Metatron là một thiên thần bảo hộ, người đã đi theo và giám hộ con cái Israel qua hoang địa và đến nơi an toàn trong cuộc di cư của họ ra khỏi Ai Cập.

Metatron được công nhận là vị thiên thần cao nhất trong giới thiên thần, nắm giữ chức vụ ghi chép hồ sơ về mọi thứ xảy ra trên thế gian và bảo giữ cuốn Akashic (Sách Sự sống). Thiên thần Metatron có đến 72 cái tên khác nhau và thường xuất hiện với chiếc búa của người thợ rèn trên tay.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *