Bạch Vân Ðộng là gì?

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

CKVT: Càn Khôn Vũ Trụ.
ÐÐTKPÐ: Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.
TLHS: Thiêng Liêng Hằng Sống.
HTÐ: Hiệp Thiên Ðài

Bạch Vân Ðộng là một cái Ðộng tên là Bạch Vân, nơi ở của các vị Thánh mà Ðộng chủ là Trạng Trình Ng. B. Khiêm.

Ðức Phạm Hộ Pháp giải thích về Bạch Vân Ðộng:

“Theo Kinh Phật thì trái địa cầu hiện ta đang ở nay đã đến kiếp thứ nhì. Sau bảy lần biến hóa, mỗi kỳ 61 triệu năm, vị chi là 427 triệu năm, địa cầu đã chết một lần rồi, di hài kiếp trước còn lại là Nguyệt cầu (Mặt trăng là một tinh tú đã chết, ở trên đó không có một vật sống nào). Xưa nay người ta vẫn coi Nguyệt cầu là nơi dừng chân của những vị Thánh, Thần, trước khi xuống trần giới đầu thai. Các vị đó phải ở lại Nguyệt cầu ít lâu để liên lạc với địa cầu và với các Thần linh ở địa cầu, để quen dần với đời sống ở thế gian nầy.

Từ cổ, Thần thoại đã mệnh danh Nguyệt cầu là Bạch Vân Ðộng (Quảng Hàn Cung). Cơ giáng bên Âu châu, mệnh danh là Loge Blanche (Bạch Ðộng).

Giáo chủ của Bạch Vân Ðộng là Bạch Vân Hòa Thượng, miêu duệ của Từ Hàng Ðạo Nhơn, dòng dõi Ðức Phật Quan Âm. Bạch Vân Hòa Thượng đã hai lần giáng trần ở Pháp: Một lần là Hồng Y Giáo chủ Richelieu; một lần là Quận Công La Roche Foucault. Ở Việt Nam, Ngài giáng trần là Trình Quốc Công Nguyễn Bỉnh Khiêm, tức gọi Trạng Trình.”

Như vậy, Bạch Vân Ðộng là Cung trăng hay Mặt trăng, mà Mặt trăng là vệ tinh của địa cầu, nên nó là trạm tiếp chuyển từ địa cầu đi vào CKVT, hay từ các cõi của CKVT đi đến địa cầu. Trên Cung trăng không có sinh vật sống, nên chỉ làm nơi trú ngụ cho các Ðấng thiêng liêng mà thôi.

Ðức Quan Âm Bồ Tát và Bạch Vân Hòa Thượng đều là chiết linh của Từ Hàng Bồ Tát. Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản từng Trời Phi Tưởng Thiên trong Cửu Trùng Thiên.

May mắn cho dân tộc VN, Bạch Vân Hòa Thượng chuyển kiếp làm dân VN với tên là Nguyễn Bỉnh Khiêm. Khi trở về cõi thiêng liêng, Ngài có Thánh danh là Thanh Sơn Ðạo Sĩ, cầm quyền Ðộng chủ và cũng là Sư Phó Bạch Vân Ðộng.

Trong thời ÐÐTKPÐ, các vị Thánh của Bạch Vân Ðộng lãnh lịnh Ðức Chí Tôn giáng trần để Chí Tôn lập thành Hội Thánh giúp Chí Tôn khai đạo, làm hình thể của Ðức Chí Tôn tại thế mà hoằng dương Chánh pháp, giúp tay vào công cuộc Chuyển thế, gọi là Nho Tông Chuyển Thế.

Do đó, Tam Thánh đứng đầu Bạch Vân Ðộng là: Thanh Sơn Ðạo Sĩ (Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm), Nguyệt Tâm Chơn Nhơn (Victor Hugo), Tôn Sơn Chơn Nhơn (Tôn Văn) được lịnh đứng ra công bố bản Thiên Nhơn Hòa Ước cho toàn thể nhơn loại trên thế giới biết, nếu ai thực hiện được bốn chữ: BÁC ÁI – CÔNG BÌNH, thì Ðức Chí Tôn cam kết rước về cõi TLHS.

Khi cúng Ðức Phật Mẫu, chúng ta niệm:
– Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn,
– Nam mô Cửu vị Tiên Nương,
– Nam mô Bạch Vân Ðộng chư Thánh.

Bạch Vân Ðộng chư Thánh có nhiệm vụ hộ vệ Ðức Phật Mẫu mỗi khi Ðức Phật Mẫu xuất hành đến các cõi trần.

Cao Đài Từ Điển

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *