Tiểu sử Bright

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bright was born in Okka.Bright sinh ra ở Okka.
In winter, at the age of 6, he met Veda's original god, Edras for the first time.Vào 1 ngày mùa đông năm 6 tuổi, thằng bé lần đầu gặp được Edras.
Edras walks the earth as a spirit, searching for the truth of the world.Edras xuất thần chu du khắp nơi, chỉ vì truy tìm chân lý của thế gian.
After accepting Edras as his mentor, Bright asked him why he pursued this truth. If a god could not find it, how could someone else?Sau khi Bright nhận Edras làm sư phụ, chàng đã từng hỏi: “Vì sao thần cũng phải đi tìm chân lý. Nếu như từ trước đến nay thần không tìm được, nhân loại làm sao có được câu trả lời?”
Edras told him that no matter who a person is, as long as he starts to pursue it, he will find his own answer.Edras lại nói cho Bright biết, bất luận là ai, chỉ cần bắt đầu đi tìm liền sẽ có được đáp án.
And so the two began to travel the mainland, searching for the truth.Hai người cứ như vậy bắt đầu đi khắp mọi miền, truy tìm chân tướng của thế giới, nhân sinh.
Edras showed him the entire history of Athanor since its creation, but all Bright saw was suffering.Edras vì chàng mang đến toàn bộ lịch sử của Athanor từ khi xuất hiện đến nay. Nhưng mà nhìn khắp nơi đều thấy - chúng sinh đau khổ.
Bright did his best to lend everyone a helping hand, but he couldn't make everyone happy.Bright tận dụng ưu thế xuất thân của mình để cố gắng giúp đỡ mỗi người đều có có khả năng đạt được hạnh phúc.
He did find the answer though:Bright đã có đáp án:
Perhaps it should be the world that is corrected.Có lẽ, thứ cần sửa đổi chính là thế giới này.
He turned his head and said to the light behind Edras, "There is no need to pursue the truth. Rather, one should create the truth."Chàng quay đầu, nói với vị sư phụ đứng sau lưng —— Edras: “Không cần truy tìm chân lý, mà phải sáng tạo ra chân lý.”
"Make the world what we want it to be."“Hãy biến thế giới thành những gì chúng ta muốn.”

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *