Tiểu sử Veera

HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Nữ Hoàng Bóng Đêm


I am Veera, Queen of the Night."Ta là Veera, Nữ hoàng bóng đêm"
Before she had turned to the Abyss, Veera was merely one of many demi-gods scattered throughout the realm, and not a particularly powerful one at that.Trước khi Veera về phe bóng tối, cô chỉ là một á thần giống như những á thần khác khắp vương quốc, và đặc biệt không phải là một á thần quyền năng.
The Creator may have blessed demi-gods with perfection in body and spirit, but not all of them actually achieve such perfection. Tạo hóa có thể đã ban phước cho các á thần với sự hoàn hảo về thể chất và tinh thần, nhưng không phải tất cả họ đều thực sự đạt được sự hoàn hảo như thế.
Some, like Veera, were born with imperfections left from the time of creation, which neither spell nor potion could heal. Một số, giống như Veera, được sinh ra với những khiếm khuyết còn sót lại từ lúc khai thiên lập địa, không có thần chú hay tiên đơn diệu dược nào có thể chữa trị được.
Veera depended on her wits to survive.Veera dựa vào trí thông minh của mình để sinh tồn.
Before she went to bed each night, she analyzed everything that happened that day, seeking a better, more effective solution to everything, and teaching the solution to other sentient beings. Trước khi đi ngủ mỗi tối, cô ngẫm nghĩ mọi thứ xảy ra trong ngày hôm đó, tìm kiếm một giải pháp tốt hơn, hiệu quả hơn và chỉ cách giúp đỡ những loài hữu tình khác.
Over time, Veera became known as the greatest sage of the land, the one to seek out to answer any question and solve any problem, and she leveraged her wisdom to earn a living. Theo thời gian, Veera được mọi người biết đến như một nhà hiền triết vĩ đại, người mà luôn tìm cách trả lời mọi câu hỏi và giải quyết mọi vấn đề, và cô đã tận dụng trí tuệ của mình để làm kế sinh nhai.
Among Veera's visitors, Maloch was the most unusual.Trong số những vị khách đến thăm Veera, người bất thường nhất là Maloch.
Incredibly strong and quick to anger, deep inside his heart was as pure and simple as that of a child. Cực kỳ mạnh mẽ và dể nổi giận nhưng tận sâu trong trái tim chàng vẫn thuần khiết và đơn giản như một đứa trẻ.
Under Veera's guidance he learned to control and direct his destructive power, cleaving roads through mountains and turning rivers as needed. Dưới sự hướng dẫn của Veera, Maloch đã học cách kiểm soát và điều khiển sức mạnh hủy diệt của mình, có thể cắt núi, rẽ sông để làm đường khi cần.
As they changed the world around them, their knowledge of each other also grew.Khi họ thay đổi thế giới xung quanh, kiến thức của họ cũng dần tăng lên.
The spark of civilization and love grew in the wilds of the ancient era.Tia sáng của nền văn minh và tình yêu đã lớn lên trong thời kỳ hoang dã của kỷ nguyên cổ đại.
Yet with the declaration of the Decree of Light and Order, unbounded demi-gods like Veera were branded as heretics by the Temple.Tuy nhiên, khi Nghị định về Ánh sáng và Trật tự công bố, những á thần không chịu sự quản thúc như Veera đã bị Thánh Điện coi là dị giáo.
After a futile struggle, they were sent to Mt. Ophean, to be reeducated by Edras, the Archmage of Veda. Sau một cuộc chiến vô ích, họ bị các Thánh Điện Sứ Giả áp giải đến núi Ophean cho Đệ Nhất Pháp Sư Edras giáo hóa.
Physically weak, Veera suffered greatly on the long journey.Với thể chất yếu ớt, Veera đã phải chịu đựng rất nhiều đau đớn trong chuyến hành trình dài.
Her pleas to the Temple Guards fell on deaf ears and only earned even harsher treatment from them. Cô cầu xin với các Sứ Giả nhưng họ vờ như không nghe và điều đó chỉ khiến cô nhận được sự đối xử khắc nghiệt hơn.
If not for the care that Maloch, Volkath and the others bestowed upon her, she would not have survived the journey. Nếu không nhờ sự chăm sóc mà Maloch, Volkath và những người khác dành cho cô, cô đã không thể sống sót trong chuyến đi.
And so hatred for the Temple grew inside Veera's heart, even as she eagerly absorbed every last drop of knowledge that the Temple taught her.Và lòng căm thù đối với Thánh Điện cứ thế lớn dần lên trong lòng Veera, dù cô rất khao khát tiếp thu đến từng giọt kiến ​​thức của Thánh Điện dạy cho cô.
To defeat an enemy, you must first know them. Để đánh bại kẻ thù, trước tiên phải biết người biết ta.
The wisdom that Veera learned in the wilds were equally valuable in the Temple.Trí tuệ mà Veera đạt được trong tự nhiên cũng có giá trị như trong Thánh Điện.
Veera's performance earned Edras' approval, and she was hailed as the finest example of reeducation.Biểu hiện của Veera đã nhận được sự khen ngợi của Edras, vì tiếp thu sự giáo hóa.
Edras even promised to do all that he could to heal Veera's defect. Edras thậm chí còn hứa sẽ làm tất cả những gì có thể để chữa lành khiếm khuyết từ khi sinh ra của Veera.
Yet none of this changed Veera's view of the Temple, especially once she learned that the Creator meant for the demi-gods to rule over the world. Tuy nhiên, không điều gì có thể thay đổi sự thù hận của Veera về Thánh Điện, đặc biệt là khi cô biết được rằng các á thần kẻ thống trị thế giới do Tạo Hóa sinh ra.
Why should we not exercise our authority by our own will? Why should we be bound to this travesty, this piece of paper?Là kẻ thống trị, tại sao chúng ta không nên tự ý thực hiện quyền hành của mình? Tại sao chúng ta phải bị ràng buộc vào trò hề này, vào nghị định này?
And so when Volkath organized his resistance aided by the power of the Abyss, Veera joined his camp without hesitation and brought over numerous allies to join the war.Và vì vậy khi Volkath (Garena Đài Loan dịch tên Volkath là An Cách Liệt :D) tổ chức cuộc kháng chiến với sự giúp sức từ Vực Hỗn Mang, Veera đã gia nhập cuộc chiến Thần - Ma mà không do dự và mang theo nhiều đồng minh tham gia cuộc chiến.
Her guile and wisdom were of great benefit to the rebels, dealing a heavy blow to the defenders of the Temple, giving the rebels valuable time to escape. Sự khôn ngoan và gan dạ của cô rất có lợi cho quân nổi dậy, giáng một đòn nặng nề vào quân thủ vệ Thánh Điện, giúp quân nổi dậy có thời gian quý giá để đào thoát.
Her unrivalled mind for strategy assured her a prestigious place in the Abyss.Chiến thuật mưu lược vô song của cô đã đảm bảo cho cô một địa vị uy tín tại Vực Hỗn Mang.
Whether under Volkath or Maloch, Veera was always their most trusted advisor. Dù dưới thời Volkath hay Maloch (Mã Lạc), Veera luôn là cố vấn đáng tin cậy nhất của họ.
She built the Abyss Legion into a formidable force, further solidifying her position and power. Cô đã xây dựng Vực Hỗn Mang thành một thế lực đáng gờm, càng củng cố thêm vị thế và quyền lực của mình.
It is said that Veera calls herself Queen of the Night because she inherited the power of Maniara, Primal Night.Truyền thuyết kể rằng Veera tự gọi mình là Nữ hoàng Bóng đêm vì cô ấy thừa hưởng sức mạnh từ Thủy Tổ Bóng Tối Maniara (Hán dịch Mã Ni Á Lạp).
No one has been able to prove this assertion - or disprove it - and Veera herself has remained quiet over the topic. Không ai có thể chứng minh khẳng định - hoặc bác bỏ nó - và bản thân Veera vẫn giữ im lặng về điều này.
What is undeniable is that Veera has long bid farewell to her physically weak self, gaining a new body that is both healthy and seductive. Điều không thể phủ nhận là Ác Ma Hậu đã tạm biệt thân hình yếu ớt từ lâu, và có thân hình mới vừa khỏe mạnh vừa quyến rũ.
To overcome a defect of creation requires great power. Để khắc phục khiếm khuyết của tạo hóa đòi hỏi một sức mạnh to lớn.
To most inhabitants of the Abyss, Maloch is their indomitable commander and the lord of the realm in name.Đối với hầu hết cư dân của Vực Hỗn Mang (Thâm Uyên Thành), Maloch là một đại chỉ huy và là chúa tể của vương quốc trên danh nghĩa.
Yet it is Veera who truly pulls the strings behind the scenes, much like Ilumia does within the Temple.Nhưng chính Veera mới là người thực sự giật dây đằng sau, giống như Ilumia (Hán dịch Lư Mật Á [haha]) tại Tháp Quang Minh. (Quang Minh Thánh Điện)
It takes wisdom to combat wisdom.Cần phải có trí tuệ để chống lại trí tuệ.

Nguồn text tiếng Anh. Sachsongngu dịch sang Tiếng Việt.

* Tiểu sử Veera trên trang Garena Việt Nam là bản cũ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *