Những câu nói của Tachi trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Download audio voice line của Tachi
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Tachi và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Tachi trong game liên quân.

Intro sound

Tachi Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Tachi

The cries of the dead cut deep into my soul. – Tiếng than khóc của những người đã khuất như nhát kiếm đâm tận tâm can ta.
My Fang Sword weeps for a life lost. (sigh) – Thanh kiếm của ta khóc than cho sinh mạng đã mất. (thở dài) (Thanh kiếm của Tachi có tên là Nha Ca [Song of Fang] – bài hát của chiếc nanh. Vì nó được làm từ nanh rồng.)
It’s a pity that life and death are at odds. Huh! – Thật đáng tiếc khi sự sống và cái chết mâu thuẫn nhau. Huh!

Tachi Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Tachi

Tướng này ko có ngôn ngữ Athanor

Tachi In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Tachi

The waves, the clouds, the wind, they called to me… – Sóng biển, mây xanh và con gió đang gọi ta.
Dragon whirlwind. – Long toái (Skill 3)
Young kunoichi show me your fighting spirit. – Này tiểu ninja, hãy cho ta thấy ý chí chiến đấu của ngươi. (Kunoichi là nữ ninja)
I can feel your resolve. – Ta có thể cảm nhận được ý chí kiên cường của ngươi.
Oh! Dust, please keep them warm. – Hỡi cát bụi, xin hãy giữ lại hơi ấm của họ.
Hah
Death sound – Âm thanh lúc chết
Like a wave upon the rocks. – Không biết lượng sức.
Go forth with confidence. I’ll always be by your side. – Hãy tự tin tiến lên. Ta luôn ở cạnh bên ngươi.
I’ll return from where I came … to heavens. – Ta sẽ trở về nơi ta đến … về với trời xanh.
Equinox flower. Can you atone for me? – Hoa bỉ ngạn, liệu có thể giúp ta chuộc lại tội lỗi chăng?
May the dragon’s breath redeem your lost soul. – Nguyện hơi thở của rồng dẫn lối cho ngươi, kẻ đã lạc mất linh hồn.
Death sound (???) – Âm thanh chết (Nghi vấn??)
Behold my Fang Sword as it pierces your soul. – Này đây là thanh kiếm sẽ xuyên qua linh hồn ngươi.
The young child has become a pillar of our island. – Đứa trẻ khờ dại khi nào giờ đã trở thành trụ cột của hòn đảo này.
Stay where you are. – Ở yên đấy.
I am the sword of the island and its shield. – Ta là thanh kiếm và là khiên chắn của hòn đảo này.
Hahaha
Oh waves! Calm this girl’s tempestuos heart. – Hỡi sóng biển, xin hãy xoa dịu con tim nóng nảy của cô nương này.
I hope you are prepared for this. – Ta hy vọng ngươi đã chuẩn bị cho chuyện này.
Piercing moonlight. – Xuyên nguyệt
Who can stop me? – Ai dám cản ta?
Stop me if you can. – Giỏi thì cản ta thử?
You will be the light of dawn. – Cậu là tia sáng của bình minh.
The sound of the waves is the dragon song. – Tiếng sóng biển là khúc ca của loài rồng.
Focus more next time. – Lần sau cần phải tập trung hơn.
Crushing down completely. – Nghiền nát quân địch
Bring it on. – Lên luôn đi
I can ease the pain of your departure. – Ta sẽ giảm bớt đau đớn khi ngươi ra đi.
Even after all I’ve been through, I’ve always remembered the first time we met. – Dẫu có vật đổi sao dời, ta vẫn luôn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau.
Yeah!
Those who fall under Fang Sword will be swallowed by the waves. – Những kẻ chết dưới thanh kiếm của ta, sẽ được sóng biển mang đi.
Slowly but surely even stone shall break. – Chậm mà chắc, dù đá vàng cũng tan.
The waves will cry for you. – Sóng biển sẽ khóc thương cho ngươi.
Like a river in spring reflecting the moonlight. – Dòng sông xuân phản chiếu ánh trăng.
The blowing wind and the falling blossoms are this island song. – Gió thổi hoa rơi là điệu nhạc của hòn đảo này.
I look forward to seeing you lead Mist Island. – Ta mong muốn được thấy cậu dẫn dắt Đảo Sương Mù.

Download Tachi voiceline
End of Tachi hero quotes / Kết thúc các câu nói của Tachi
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

3 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *