Những câu nói của Helen

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Sau đây là toàn bộ voice line (voice over, hero quotes) của Helen và bản dịch giọng nói trong game liên quân.

Helen intro voice line (voice over)/Âm thanh pick tướng Helen

Thank you for watching over me. – Cảm ơn Người đã trông nom săn sóc con.
Here I vow Master, your will be carried on. – Con xin thề với Sư Phụ, ý nguyện của Người sẽ được tiếp tục
The flowers are cheering on my arrival, don’t you think it’s a sign? – Những bông hoa vui mừng khi con đến, Người có nghĩ đó là một dấu hiệu?
Helen Athanor language / Ngôn ngữ Athanor Helen
Huh… She was always warding off evils for us. – Huh…Người luôn luôn canh chừng chúng ta khỏi quỷ dữ
(Tướng)
(Tướng)
Part your leaves and show the path. What was that chant again? – Hãy rời khỏi chiếc lá và dẫn dường nào. Lại những tiếng hô vang đó?
(Tướng)
(Tướng)
Together we stand. – Chúng ta cùng nhau chiến đấu!
I feel luxuriant – Ta cảm thấy sức sống trần đầy
(Tướng)
Gather by my side – Hãy tập trung lại bên tớ
(Tướng)
When there’s a will, there’s a way. Besides you’re not alone. – Có chí thì nên mà. Bên cạnh đó, cậu không chỉ có một mình.
(Tướng)
Go! – Tiến lên
Life is already a joy. Preserving lives is an even greater blessing. – Cuộc sống đã là một niềm vui. Gìn giữ sự sống là một ân phước lớn lao hơn nữa.
(Tướng)
Proceed no further. – Đừng đi xa hơn nữa.
(Chết)
(Tướng)
No worries, I’m here. – Đừng lo lắng, cớ tớ đây!
(Tướng)
Tada. Love heals everything. – Tình yêu chữa lành mọi thứ.
I heard something break. Oops…uhh, am I not here to fix things? – Tớ nghe có gì bị vỡ. Ồ, chẳng phải mình đến đây để sữa chữa mọi thứ sao?
(Tướng)
A few bruises are all you’ll get. How bad could that be! – Cậu chỉ bị bầm vài chỗ. Có gì đâu mà sợ nè.
(Tướng)
(Tướng)
(Tướng)
To your surprise. – Dành điều bất ngờ cho ngươi này!
(Tướng)
Neatly stitched. – Vừa gọn luôn
(Tướng)
No way, I let this happen again – Không thể nào, tớ lại để việc nảy xảy ra nữa rồi.
I shall harness the power to protect everybody. – Tớ sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ mọi người.
Wait up, you could get hurt without me. – Đợi đã, cậu có thể bị thương nếu không có tớ.
In the name of the guardian of the glade. Wow! I’ve been rehearsing this line forever. – Nhân danh người thủ hộ rừng xanh. – Wow! Mình đã tập dợt cái câu này lâu lắm rồi.
End of all Helen hero quotes. – Hết phần các câu nói của Helen

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *