Những câu nói của Annette Thần Tượng Âm Nhạc (Idol)

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Annette Thần Tượng Âm Nhạc (Idol). Bạn nào biết Tiếng Nhật viết lại Tiếng Nhật và dịch giúp Ad. Could you please help me do Japanese transcription?

Annette Idol intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Annette Thần Tượng Âm Nhạc
 if004
 if003
 if002
Annette Idol In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Annette Thần Tượng Âm Nhạc

 f065
 f064
 f063
 f061
 f058
 f055
 f052
 f050
 f047
 f046
 f045
 f044
 f041
 f039
 f038
 f037
 f036
 f035
 f033
 f031
 f018
 f017
 f016
 f014
 f013
 f012
 f010
 f009
 f008
 f001

End of Annette Idol hero quotes / Kết thúc các câu nói của Annette Thần Tượng Âm Nhạc

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top