Những câu nói của Allain trong game Liên Quân

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Allain và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Allain.
Allain intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Allain
My swords do not harm, they protect. – Kiếm của ta không phải để hại người, chúng bảo hộ.
These swords, just like riding a bike. – Những thanh kiếm này, giống như đi xe đạp.
Try this, huh, on for size. – Thử cái này, huh, xem có vừa không.

Allain In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Allain

Look up! – Nhìn lên!
Hah!
The past is a dream, tomorrow is a new day. – Quá khứ là giấc mơ, ngày mai là một ngày mới.
My life, reborn for the battle. – Cuộc đời ta, được hồi sinh để chiến đấu.
You’ve done for. – Ngươi tiêu rồi.
Sword in hand, charging ahead. – Kiếm trong tay, tấn công.
Even if I forget my name I’ll remember her smile – Dù ta có quên đi tên của mình nhưng ta vẫn sẽ nhớ nụ cười của nàng (nói Butterfly)
One of these days, I’ll find my old self. – Rồi có một ngày, ta sẽ tìm được con người cũ của mình.
That girl…where I have seen her before? – Người con gái ấy…ta đã nhìn thấy ở đâu rồi? (nói Butterfly)
Surprised? You shouldn’t be. – Ngạc nhiên chứ? Ngươi không nên.
Yeah!
Can’t shake this feeling, deja vu. – Không thể rũ bỏ cảm giác này, deja vu. ( deja vu là cảm giác quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi trường, khung cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào)
I’ve known death, so I know how precious life is. – Ta từng biết cái chết là gì nên ta biết rõ sự sống quý trọng thế nào.
Stick around. – Ở bên ta.
Throw your life away…all for what? – Ngươi từ bỏ cuộc sống … tất cả vì cái gì?
Death sound – Âm thanh lúc chết
Why am I … crying? – Sao ta…lại khóc thế này?
Yeah.
My swords, they’re trembling with excitement. – Thanh kiếm của ta đang run lên vì phấn khích.
My hand, why are they shaking? – Tay ta, sao chúng lại run lên?
Here we go – Chúng ta lên.
Snap – Bắt đầu đi
This feel so familiar. – Cảm giác này thật quen thuộc.
Be serious. I won’t hold back. – Nghiêm túc đi. Ta sẽ không nhân nhượng.
They need a sword but I’m just a person. – Họ cần một thanh kiếm nhưng ta chỉ là một con người.

End of Allain hero quotes / Kết thúc các câu nói của Allain

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *