Những câu nói của Arum Linh Tượng Vu Nữ (Sacred Sentinel)

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Arum Linh Tượng Vu Nữ (Sacred Sentinel).

Phiên âm theo chuẩn Paiboon. Về cách đọc phiên âm mọi người tham khảo tại đây.

Arum Sacred Sentinel Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Arum Linh Tượng Vu Nữ
 if004 1.แสงสว่างกำลังเรียกหาข้า [sɛ̌ɛ ngót wâang gam lang rîak hǎa kâa] The light is calling me. – Quang minh đang gọi ta
 if003 2.คิดถึงข้าหรือเปล่า [kít tʉ̌ng kâa rʉ̌ʉ bplào] Do you miss me? – Hey, con có nhớ ta không (Arum nói với thú cưng của mình)
Arum Sacred Sentinel In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Arum Linh Tượng Vu Nữ
 f037 3.เจ้าก็แค่ลูกไก่ในกำมือของข้า [jâo gɔ̂ɔ kɛ̂ɛ lûuk gài nai gam mʉʉ kɔ̌ɔng kâa] You are just a chick in my hand – Ngươi chỉ là con chim bé nhỏ trong tay ta thôi.
 f036 4.ทุกสรรพสิ่งหวนคืนสู่สมดุล [túk sàp sìng wǒn kʉʉn sùu sǒm dun] Everything will stay balanced – Mọi thứ sẽ được giữ cân bằng
 f033 5.วัฏจักรของพวกเจ้าสิ้นสุดแล้ว [wát jàk rók ong pûak jâo sîn sùt lɛ́ɛo]You cycle is over – Vòng luân hồi của ngươi đã hết rồi
f060 ….(Người dịch ko dịch nhưng cũng ko có chú thích)
 f032 7. คุ้มกันข้า [kúm gan kâa] Protect me – Bảo vệ ta
 f030 8. จงสยบแก่ข้า [jong sà yóp gɛ̀ɛ kâa] – Chết đi
 f028 9.นำตัวมันมา [nam dtua man maa] Bring them to me – Mang chúng đến cho ta
 f027 10.คชสีห์คำราม [kót sǐi kam raam] Kodchasri roar! – Hãy gầm lên Linh Tượng! (Kodchasri là thú linh trong thần thoại Thái lan, xem hình con này, tên Linh Tượng do bạn Mộc Vận cung cấp bên dưới comment)
 f026 11.ความประมาทนำมาด้วยความตายเสมอ [kwaam bprà mâat nam maa dûai kwaam dtaai sěe mɔɔ] Negligence always end up in death – Sự lênh đễnh luôn dẫn đến cái chết
 f023 12.ข้าะจะปลดเปลื้องพันธนาการทั้งปวง I will release all bonds – Ta sẽ giải phóng mọi trói buộc
 f022 13.อสูรพันธนาการ [à sǔun pan tá naa gaan] Beasts of bonds – Linh thú trói buộc
 f021 – Âm thanh tướng
 f019 14.สังหารมันซะ [sǎng hǎan man sá] Kill them Kodchasri – Linh Tượng, Giết chúng
 f018 15.ลาก่อนคชสีห์ของข้า [laa gɔ̀ɔn kót sǐi kɔ̌ɔng kâa] Farewell my Kodchasri – Vĩnh biệt Linh Tượng
 f014 16.ข้าคือผู้พิทักษ์วัฏจักรชีวิต [kâa kʉʉ pûu pí ták wát jàk rá chii wít] I am the protector of the cycle – Ta là người bảo hộ vòng luân hồi
 f013 17.อาหารเจ้ามาโน่นแล้วคชสีห์ [aa hǎan jâo maa nôon lɛ́ɛo kót sǐi] You food is right there Kodchasri – Thức ăn của con đây Linh Tượng
 f008 19. ข้าดูแลตัวเองได้คชสีห์ [kâa duu lɛɛ dtua eeng dâi kót sǐi] I can protect myself , Kodchasri – Ta có thể tự bảo vệ mình Linh Tượng
 f006 20.เมื่อแสงแกร่งกล้าความมืดจะดับสูญ [mʉ̂a sɛ̌ɛng grɛ̀ng glâak waam mʉ̂ʉt jà dàp sǔun] When the light is strong, the darkness will disappear – Khi quang minh rực rỡ thì bóng tối sẽ tan biến
 f005 Âm thanh lúc chết
 f002 22. พลังอสูรนี้ช่างแข็งแกร่ง [plang à sǔun níi châang kɛ̌ng grɛ̀ng] Monster’s power is so powerful – Quyền năng ma thuật này thật hùng mạnh
 f001 23.วัฏจักรได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง [wát jàk rá dâi rə̂əm kʉ̂n ìik kráng] The cycle just restarted – Vòng luân hồi vừa bắt đầu lại

End of Arum Sacred Sentinel hero quotes / Hết các câu nói của Arum Linh Tượng Vu Nữ

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

TimTyphoon dịch từ Thái sang Anh, sachsongngu dịch từ Anh sang Việt và phiên âm.
Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi sử dụng lại nội dung này.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *