Những câu nói của Arum Linh Tượng Vu Nữ (Sacred Sentinel)

Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Arum Linh Tượng Vu Nữ (Sacred Sentinel).
Arum Sacred Sentinel Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Arum Linh Tượng Vu Nữ
 if004 1.แสงสว่างกำลังเรียกหาข้า The light is calling me. – Quang minh đang gọi ta
 if003 2.คิดถึงข้าหรือเปล่า Do you miss me? – Hey, con có nhớ ta không (Arum nói với thú cưng của mình)
Arum Sacred Sentinel In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Arum Linh Tượng Vu Nữ
 f037 3.เจ้าก็แค่ลูกไก่ในกำมือของข้า You are just a chick in my hand – Ngươi chỉ là con chim bé nhỏ trong tay ta thôi.
 f036 4.ทุกสรรพสิ่งหวนคืนสู่สมดุล Everything will stay balanced – Mọi thứ sẽ được giữ cân bằng
 f033 5.วัฏจักรของพวกเจ้าสิ้นสุดแล้ว You cycle is over – Vòng luân hồi của ngươi đã hết rồi
f060 ….(Người dịch ko dịch nhưng cũng ko có chú thích)
 f032 7. คุ้มกันข้า Protect me – Bảo vệ ta
 f030 8. จงสยบแก่ข้า – Chết đi
 f028 9.นำตัวมันมา Bring them to me – Mang chúng đến cho ta
 f027 10.คชสีห์คำราม Kodchasri roar! – Hãy gầm lên Kodchasri! (Kodchasri là thú linh trong thần thoại Thái lan, ad cũng tìm hiểu nhưng không thấy tên tiếng Việt, xem hình con này, bạn nào biết thì comment bên dưới nhé)
 f026 11.ความประมาทนำมาด้วยความตายเสมอ Negligence always end up in death – Sự lênh đễnh luôn dẫn đến cái chết
 f023 12.ข้าะจะปลดเปลื้องพันธนาการทั้งปวง I will release all bonds – Ta sẽ giải phóng mọi trói buộc
 f022 13.อสูรพันธนาการ Beasts of bonds – Linh thú trói buộc
 f021 14.สังหารมันซะ Kill them Kodchasri – Giết chúng Kodchasri
 f019 Âm thanh lúc chết
 f018 15.ลาก่อนคชสีห์ของข้า Farewell my Kodchasri – Vĩnh biệt Kodchasri
 f014 16.ข้าคือผู้พิทักษ์วัฏจักรชีวิต I am the protector of the cycle – Ta là người bảo hộ vòng luân hồi
 f013 17.อาหารเจ้ามาโน่นแล้วคชสีห์ You food is right there Kodchasri – Thức ăn của con đây Kodchasri
 f008 19. ข้าดูแลตัวเองได้คชสีห์ I can protect myself , Kodchasri – Ta có thể tự bảo vệ mình Kodchasri
 f006 20.เมื่อแสงแกร่งกล้าความมืดจะดับสูญ When the light is strong, the darkness will disappear – Khi quang minh rực rỡ thì bóng tối sẽ tan biến
 f005 Âm thanh lúc chết
 f002 22. พลังอสูรนี้ช่างแข็งแกร่ง Monster’s power is so powerful – Quyền năng ma thuật này thật hùng mạnh
 f001 23.วัฏจักรได้เริ่มขึ้นอีกครั้ง The cycle just restarted – Vòng luân hồi vừa bắt đầu lại

End of Arum Sacred Sentinel hero quotes / Hết các câu nói của Arum Linh Tượng Vu Nữ

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

TimTyphoon dịch từ Thái sang Anh, sachsongngu dịch từ Anh sang Việt

  • 6
    Shares

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top