Những câu nói của Lauriel Thánh Quang Sứ (Divine Grace)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lauriel Thánh Quang Sứ (Divine Grace) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt.

Intro sound

Lauriel Divine Grace Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Lauriel Thánh Quang Sứ

Hear my pray – Xin hãy lắng nghe lời nguyện cầu của con
Grant me the strength to chase out evil – Hãy ban cho con sức mạnh để trừ khử yêu ma
Give me wisdom to see the truth – Hãy ban cho con trí tuệ để thấy được chân lý
Lauriel Divine Grace Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Lauriel Thánh Quang Sứ

Skin này không có ngôn ngữ Athanor

Lauriel Divine Grace In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Lauriel Thánh Quang Sứ
Death sound – Âm thanh lúc chết
Light the way for me – Hãy soi sáng cho ta
I am ready for heaven – Ta đã sẵn sàng trở về Thiên Đường
Go – Tiến lên
May the Holy light cleanse you – Nguyện thánh quang sẽ thanh tẩy cho ngươi.
I have come to judge – Ta đến để phán xét
Stand down and ask for forgiveness – Hãy quỳ xuống và cầu xin ân xá
Let there be light – Phải có ánh sáng (trong Thánh Kinh Sáng Thế Ký có đoạn And God said, “Let there be light,” and there was light – Thiên Chúa phán: “Phải có ánh sáng.” Liền có ánh sáng.)
Yes – Tốt
There will always be another way – Luôn có cách khác
Death sound – Âm thanh lúc chết
Look forward not backward – Hãy nhìn về phía trước, đừng nhìn lại đằng sau
May our cause prevail – Nguyện cho sự nghiệp của chúng con thành tựu
Be judged – Phán xét
Repent – Hãy ăn năn
Love is enduring, kind and patience – Tình yêu là sự chịu đựng, lòng tốt và kiên nhẫn
The heavens await me – Thiên Đường đang chờ ta
Purify – Tịnh hóa
Be humble – Hãy khiêm tốn

End of Lauriel Divine Grace hero quotes / Hết các câu nói của Lauriel Thánh Quang Sứ

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Download Lauriel Thánh Quang Sứ voice line/Tải giọng nói Lauriel Thánh Quang Sứ

3 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *