Những câu nói của Butterfly Phượng Cửu Thiên (Phoenix)

Xin mời mọi người tham gia khảo sát sử dụng tính năng VIP, chỉ trả lời 1 câu hỏi nhận giảm giá 50% khi đăng ký VIP. Nhấn vào đây để tham gia khảo sát.
  • Có nhiều bạn đã tham gia khảo sát nhưng chưa đăng ký VIP, đăng ký VIP gấp để mình + thêm thời gian cho mọi người nha.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa và không có quảng cáo.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Butterfly Phượng Cửu Thiên (Phoenix) và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Butterfly Phoenix.

Butterfly Phoenix Intro voice line/Âm thanh lúc pick tướng Butterfly Phượng Cửu Thiên

There is only my sword – Chỉ có kiếm của ta thôi.
I fight to restore order – Ta chiến đấu để lập lại trật tự
My sword shall pierce the skies and all that is evil – Thanh kiếm của ta sẽ quét sạch loài yêu ma
(Cảm ơn bạn Tom Huy đã gửi file âm thanh phần intro)
Butterfly Phoenix In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Butterfly Phượng Cửu Thiên

Now you see it, now you don’t! – Thấy mà không thấy
This is no place for you, mortal. – Đây không phải là nơi dành cho ngươi kẻ phàm tục.
Death sound – Âm thanh lúc chết 1
Death sound – Âm thanh lúc chết 2
Death sound – Âm thanh lúc chết 3
Death sound – Âm thanh lúc chết 4
Life is fleeting. – Cuộc sống thoáng qua. (Sự sống đang ra đi)
Was it all a dream? – Liệu tất cả chỉ là giấc mơ?
I was born to defeat evil. – Ta sinh ra để đánh bại cái ác.
It’s a dark place in a dark world. – Đó là một nơi tăm tối trong thế giới tối tăm.
No one can escape my flames. – Không ai có thể thoát khỏi ngọn lửa của ta.
The flames! – Hỏa diệm!
Were you expecting a different outcome? – Ngươi mong đợi kết quả khác ư?
That would be me. – Đó lẽ ra là ta.
Guess not. – (Ta) Đoán là không.
Through the wind. – Qua ngọn gió. (Xuyên phong)
I’ll turn all of you to ashes. – Ta sẽ biến các ngươi thành tro tàn.
This blade of mine… – Lưỡi kiếm này của ta…
Unbiased judgement! – Phán quyết công bằng!
There is only the blade! – Chỉ có lưỡi kiếm!
Phoenix attack! – Phụng hoàng, tấn công.
My sword is imbued with the power of the phoenix! – Thanh kiếm của ta hấp thụ sức mạnh của phượng hoàng!
How mysterious! What is this ancient power? – Thật bí ẩn! Sức mạnh cổ xưa này là gì!?
There was this one time as I was guarding the frontier. – Có lần ta từng thủ vệ biên cương.

End of Butterfly Phoenix hero quotes / Kết thúc các câu nói của Butterfly Phượng Cửu Thiên

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *

Top