Những câu nói của Butterfly Thánh Nữ Khởi Nguyên

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.





























Download voice line của Butterfly Thánh Nữ Khởi Nguyên

1 Only what we can control is truly our destiny – Chỉ những gì chúng ta có thể kiểm soát mới thực sự là định mệnh của mình.

2 The eternal shackle, then let’s cut them off – Xiềng xích muôn đời ư? Vậy chúng ta hãy chặt đứt nó đi
3 That which the divine wishes to keep hidden, I shall reveal unto you – Những gì thần linh muốn che giấu, ta sẽ tiết lộ cho ngươi.

4 My soul wanders beyond the realm of the physical world – Linh hồn ta bay bổng vượt khỏi giới hạn của thế giới vật chất.
5 The luck you speak is simply ignorance with the pain that exists beyond oneself – Cái gọi là “may mắn” mà ngươi nói chỉ đơn giản là sự thiếu hiểu biết trước nỗi đau của người khác.
6 In this world there is only one way for us to reunite – Chỉ có một con đường duy nhất dẫn chúng ta trở về với nhau trên thế giới này.
8 Melt the crowns of the gods and forge the sword in my hands – Hãy nấu chảy vương miện của các vị thần và rèn nó thành thanh kiếm trong tay ta.
9 You are now free – Cuối cùng ngươi đã được giải thoát
10 The prophet is called upon! – Tiếng gọi của vận mệnh đã đến.
12 Sword of azure and green – Lam Ngọc Kiếm
13 Let us seize our own destiny and light the first flame before the break of dawn – Chúng ta hãy nắm lấy vận mệnh của mình và thắp lên ngọn lửa đầu tiên trước khi bình minh ló dạng.
14 Confronting fate? I am not the first person to do so, am I? – Đối mặt với định mệnh ư? Taa không phải là người đầu tiên, phải không nè?
15 The true tragedy of humanity is fearing the light of the divine. – Bi kịch thật sự của nhân loại là sợ hãi trước ánh sáng của Thần thánh.
16 The reversed judgement, the shackles of divine guilt – Công lý nghiêng lệch, gông xiềng tội lỗi của Thần thánh trói buộc.
17 The fallen spirits leave their voices echoing in the distance – Tiếng ai oán của những linh hồn sa ngã vọng lại từ cõi xa xăm.
18 The power of shedding tears for the unfortunate is greater than any sword or weapon – Nước mắt đồng cảm với kẻ bất hạnh, mạnh hơn ngàn vạn binh khí.
19 The roulette hesitates while the evening sings a mournful song – Bánh xe định mệnh ngập ngừng, hoàng hôn xướng khúc bi ca.
20 The ashen throne, a place of rest and peace – Ngai vàng tro bụi, nơi tĩnh lặng cho mệt mỏi tìm về.
23 If taking away my name could erase my existence then I shall become a nameless one like you – Nếu tước đi tên ta, có thể xóa bỏ sự tồn tại của ta thì ta sẽ chìm vào quên lãng như bao kẻ vô danh khác như ngươi.
24 In the name of forgetting – Nhân danh sự lãng quên
25 Let us pave the way for the pioneers! – Chúng ta hãy dọn đường cho những người đi tiên phong!
29 On the eve of our departure from the temple, we bid farewell to our memories – Vào đêm rời khỏi ngôi đền, chúng ta tiễn biệt những kỷ niệm xưa.

2 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *