Những câu nói của Kilgroth trong game Liên Quân

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Download audio voice line của Kilgroth.
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line/voice over của Kilgroth và bản dịch giọng nói Tiếng Việt của Kilgroth trong game liên quân.
Kilgroth Intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc chọn tướng Kilgroth
Trust only strenth – Chỉ tin vào sức mạnh
Crashing waves and blood splatter. – Sống vỗ, máu đổ.
From the dark depths I arise. – Từ bóng tối vực xâu, ta trở lại.
Kilgroth Athanor (Veda) language/Ngôn ngữ Athanor (Veda) của Kilgroth
Ho’Delanaamen sezukudhí! – Remember Tel’Annas! – Hãy nhớ Tel’Annas!
Üüdorasi shumimen hoshomeedhen vüroshunu. – Yggdrasil gives us strength – Yggdrasil hãy ban cho con sức mạnh. (Xem chú thích ở bài Tel’ Annas)
How’Athonuzhu ümem shooshamung miwangü. – We will defend Athanor from all threats. – Chúng ta sẽ bảo vệ Athanor khỏi mọi nguy hiểm
Kilgroth In-game voice line (voice over) / Âm thanh trong trận của Kilgroth
Hahaha! Under the sea. – Hahaha! Bên dưới biển sâu.
[Sound] Kilgroth stronger. – [Âm thanh] Kilgroth mạnh hơn.
Hahaha! Blood so sweet. – Hahaha! Máu thật ngọt.
Fear fishing. – Hãy kinh sợ câu cá.
Kilgroth sound – Âm thanh lúc ăn bùa (nghe đã dễ sợ)
Kilgroth sound – Âm thanh của Kilgroth
Kilgroth sound – Âm thanh của Kilgroth
Death sound – Âm thanh lúc chết
Bring me a worthy foe – Mang cho ta một kẻ thù xứng đáng
Red tide – Thủy triều đỏ
[Moan] Beneath the waves. – [Rên] Bên dưới con sóng
Power it up! – Cường hóa!
This world is mine. – Thế giới này là của ta. (Đứa nào cũng đòi làm bá chủ thế giới)
I am the captain now. – Giờ ta là thuyền trưởng.
Who’s next? – Tiếp theo là ai?
Death sound – Âm thanh lúc chết
Apex predator – Siêu dã thú
I will drown you with your own blood. – Ta sẽ dìm ngươi chết bằng chính máu của ngươi.
Kilgroth kills – Kilgroth sát
Here I come – Ta đến đây!
End of Kilgroth hero quotes / Kết thúc các câu nói của Kilgroth

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *