Những câu nói của Laville Xạ Thần Tinh Vệ

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.
Laville Xạ Thần Tinh Vệ intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Laville Xạ Thần Tinh Vệ

Nothing escapes my eyes – Không gì có thể lọt khỏi tầm mắt của ta.
I can see everything around me – Ta có thể quan sát được toàn cảnh xung quanh.
Heaven and earth are watching – Thiên địa giám sát.

Laville Xạ Thần Tinh Vệ Athanor language/Ngôn ngữ Athanor

Welban ghor yamban (Order over chaos) 
Veda lin kho Sunyan qoz il (Veda is the light that leads Athanor) 
Il kho chong shun min (The light gives us strength)

Laville Xạ Thần Tinh Vệ In-game voice line (voice over)/Âm thanh trong trận đấu của Laville Xạ Thần Tinh Vệ

Only tell me what I need to know – Chỉ nói cho ta những gì cần biết thôi.
Flaming wing! – Đôi cánh rực lửa! (Liệt diễm chi dực!)
Isn’t it time you run away? – Không phải đã đến lúc ngươi nên bỏ chạy sao?
Oh! Yeah!
Hahaha
Shall we fly through the sky? – Chúng ta cùng bay lên trời nhé?
You dare fight me? – Ngươi dám đánh ta?
This power.. My bullets won’t miss now – Sức mạnh này… Giờ thì đạn của ta sẽ không bao giờ trượt!

Haha
Hahahaha
I heard the ocean’s champion is strong, but I’m stronger – Nghe đồn kiện tướng biển gì đó mạnh lắm, nhưng ta còn mạnh hơn!
Sorry I’m in a hurry, I’ll end this quickly – Xin lỗi nha ta đang gấp! Ta sẽ kết thúc chuyện này trong giây lát.
Not a chance, you couldn’t even damage my robes – Đừng mơ! Ngươi thậm chí không thể làm rách áo của ta.
The red cloud of sunset, the clear water of the deep sea, both are beautiful – Ánh tà dương mây trời đỏ rực, Biển sâu xanh ngắt, ngất ngây lòng người.
Hey!
My bullets hurts – Đạn ta bắn trúng đau đấy!
Fool! It’ll only take a second to defeat you – Đồ ngốc! Ta hạ ngươi chỉ trong một nốt nhạc!
Trivial – Tầm thường
Barrier of protection! -Kết giới bảo hộ
Hahaha
Haha 2
You can’t escape me! – Ngươi đừng hòng chạy trốn!
Haha 3

Trail of fire! – Hỏa tuyến!
The clouds… They’re so red… – Những đám mây … chúng thật rực rỡ
What…? No. Not like this… – Cái gì? Không….ko phải thế này.

Yeah hehe
Hahaha
Biến về

Haha 4

Phoenix wing! – Đôi cánh Phụng hoàng! (Phụng hoàng chi dực!)
I wanted to see the cloud tops one last time…Một lần cuối cùng, ta mong được nhìn thấy đỉnh của những đám mây…

The phoenix has left the clouds. Let’s see what’s to offer down here – Phượng hoàng đã rời khỏi đám mây. Hãy cùng xem bên dưới có gì thú vị.
I can feel the red clouds calling, It’s time to join the sunset! – Ta cảm nhận được tiếng gọi của những đám mây đỏ, đã đến lúc hòa mình vào hoàng hôn.
All right – Được
That’s it? I wasn’t even fighting seriously – Chỉ có vậy thôi sao? Ta còn chưa chiến đấu nghiêm túc
Burn – Đốt hết

The deep sea is beautiful,  but I want to return to the cloud tops to sleep – Biển sâu tuy mỹ lệ nhưng ta muốn quay trở lại vân đỉnh để ngủ.
Những câu nói của Laville Xạ Thần Tinh Vệ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *