Những câu nói của Liliana Lưu Thủy Thần Long

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Download toàn bộ voice line của Liliana Lưu Thủy Thần Long

Skin Liliana LƯU THỦY THẦN LONG (tiếng Trung là Lưu Ly Tiên Linh: Ngưng Hoa) nằm trong series skin Tết 2024, gồm có Florentino, Rouie, và Veres.
Chỉ có 1 đoạn giới thiệu ngắn đại khái như sau: Liliana, Florentino, Rouie, thu thập các linh tuyến (spirit line) mang về cho Veres (vũ trụ này, Veres là Tiên mẫu :]]), đang ngự tại Bồng Lai, trong cung Lưu Ly, với đôi bàn tay khéo léo, đã dệt lại các linh tuyến, khiến chúng lấy lại được hình dáng ban đầu.

Xem video ở đây
Liliana Lưu Thủy Thần Long intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Liliana Lưu Thủy Thần Long
►1 Background music
►2 Wherever I go, the land will overflow with the abundant Water of Life – Bất luận nơi nào ta đến, vùng đất đó sẽ tràn đầy dòng nước của sự sống (sinh mệnh chi thủy).
►3 I will guide the lost children to a pure world. – Ta sẽ dẫn dắt những đứa trẻ lạc lối đến miền tịnh thổ.
►4 Life is so fragile, yet it can condense into tough spirit lines, cutting through the sea, splitting the stars. – Sinh mệnh mỏng manh yếu đuối, tuy nhiên nó có thể kết thành linh tuyến, có thể trảm được biển sâu, chia cắt các vì tinh tú.
Liliana Lưu Thủy Thần Long Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Liliana Lưu Thủy Thần Long

Không có

Liliana Lưu Thủy Thần Long In-game voice line /Lời thoại trong trận của Liliana Lưu Thủy Thần Long
►6 One line of the illusion sea illuminates 10,000 rivers – Nhất tuyến huyễn hải, chiếu vạn giang hà
►7 Approaching the abyss and crossing the water – Tiếp cận ma vực, vượt trên dòng nước.
►8 The attack of the spirit guardian – Tiên Linh thủ hộ: đánh.

►10 Illusion sea stars, move. – Hải tinh huyễn ảnh, tiến lên.
►11 The clouds and water are uncertain but reincarnation is endless – Mây nước vô định, luân hồi vô tận (Vân thủy vô thường, luân hồi vô tận).
►12 I will treat your spirit line well. – Ta sẽ đối xử tốt với linh tuyến của ngươi.
►13 The cloud and rain form wonders – Vân vũ sáng tạo kỳ tích.

►14 Even though the dragon clan possesses endless reincarnation, witnessing the passing of life still brings me sorrow – Dù long tộc nắm giữ luân hồi vô tận nhưng tận mắt chứng kiến sự sống ra đi khiến ta cảm thấy bi thương.
►15 Haha
►16 The undying soul – Linh hồn bất diệt

►17 The silent fall of water just like the quiet end of life – Nước chảy lặng lẽ như sinh mệnh yên tĩnh ra đi.
►18 Background music (Biến về)
►19 That would be me – Đó lẽ ra phải là ta.

►21 Easy to turn Spirit Shadow – Dịch chuyển linh ảnh

►23 Life comes and goes innumerable times, what kind of encounters will they have next time? – Đời người đến đến, đi đi vô số lần, đời sau họ sẽ gặp phải những gì?
►24 The creatures of the illusion sea are silent and tranquil but they also persist – Những sinh linh ở huyễn hải đều yên lặng và trầm mặc, đồng thời chúng cũng rất kiên trì.
►25 The landscape of the lustrous fairy land hasn’t changed for a thousand years even I sometimes hope for someone to break in – Cảnh vật chốn Bồng Lai đã ngàn năm qua vẫn không hề thay đổi, thâm chí đôi khi ta cũng hy vọng có kẻ nào đó đột nhập vào.
►26 Fish playing in dreams and the illusion seas, floating life – Cá mơ tung tăng, Biển ảo mộng lung lung, Đời bồng bềnh trôi
►34 Take a handful of clear Spring Water, pick a cluster of new plums and hide them deep in the illusion sea, stealing half a day of leisure from life. – Tay nắm lấy dòng nước trong, Tay hái chùm mận chín, giấu chúng đáy huyễn hái, hết nửa ngày nhàn của cuộc đời.
►35 So this is the color of my spirit line – Hóa ra màu sắc của linh tuyến ta như thế này.
►36 Watching the Sun and Moon a year is a thousand years – Ngắm nhìn nhật nguyệt một năm nhưng đã ngàn năm trôi qua.
►37 The moment of soul reconstruction is truly incomparably beautiful – Khoảnh khắc tái tạo linh hồn thật mỹ lệ không gì có thể sánh được.
►38 Rainwater and tea shadows from dreams, it’s time for a nap. – Nước mưa và trà ảnh trong mơ, đến giờ ngủ một xíu rồi.

►41 The lustrous palace is the end of life and also life’s beginning. – Cung Lưu Ly là nơi sự sống kết thúc và cũng là nơi sự sống bắt đầu.
►42 I like children who work hard – Ta quý những đứa trẻ làm việc chăm chỉ.
►43 (Hu a á) 😀
►45 Uhm the power of life. – Sức mạnh của sự sống.
►47 I am the Spirit of Joy guarding the Palace of Water unchanged for a thousand generations. – Ta là Lạc Thần, thủ hộ giả của Cung Lưu Ly, suốt ngàn đời nay ko thay đổi.
►50 Life is such a miracle building an eternal palace – Sinh mệnh đúng là một điều kỳ diệu xây dựng nên cung điện vĩnh hằng.

►44 Fox sound 1
►49 Fox sound 2
►51 Fox sound 3
►40 Fox sound 4
►9 Hero sound 1
►5 Hero sound 2
►20 Hero sound 3
►22 Hero sound 4
►33 Hero sound 5
►27 Chết 1
►32 Chết 2
►48 Chết 3

End of Liliana Lưu Thủy Thần Long hero quotes / Hết các câu nói của Liliana Lưu Thủy Thần Long

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *