Những câu nói của Stuart Đạo Tặc Tử Quang

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

►1 Don’t be afraid. Rest assured your crystal will shine even brighter – Không sao đâu! Yên chí đi, tinh thể của ngươi sẽ còn lấp lánh hơn đấy! (Show 1)
►2 Don’t run. Be a good specimen for refining – Đừng chạy lung tung! Hãy ngoan ngoãn làm mẫu vật cho ta tinh luyện nào! (Show 2)
►3 Come, offer your power to me! – Nào, đến đây! Hãy dâng hiến sức mạnh của ngươi cho ta! (Show 3)

►5 Rainbow path – Cung đường cầu vòng
►6 Rainbow flash – Tia chớp cầu vồng
►7 The light of the crystal enveloping me – Ánh sáng của tinh thể đang chiếm lấy ta.
►8 It’s a pity. If only you had experienced the golden age of scientific research and Lofan City. You will definitely join me – Thật tiếc. Giá như ngươi chỉ biết đến thời kỳ khoa học rực rỡ của Thành phố Lofan. Chắc chắn ngươi sẽ theo ta!
►9 Apart from the rainbow or ability within you, everything else is worthless. – Ngoài tinh thể cầu vòng và sức mạnh của ngươi thì mọi thứ đều chẳng có giá trị gì.
►10 Look! Look! The light bursting from the crystal! It’s so beautiful, so beautiful! – Nhìn nè! Nhìn nè! Ánh sáng tuôn trào từ tinh thể! Thật đẹp, thật lộng lẫy!
►11 It’s a pity… crystals growing on the skin are the most beautiful. Every ray of light they refract contains vitality – Thật đáng tiếc… pha lê mọc trên da mới là thứ đẹp nhất. Mỗi tia sáng khúc xạ qua chúng đều chứa đựng sức sống mãnh liệt.

►13 Are you doubting this power? – Ngươi đang nghi ngờ sức mạnh này sao?

►14 Be obsessed with this power! – Hãy để bản thân chìm đắm trong sức mạnh này!
►15 (ngủm)
►16 Ugly things, just smash them directly. – Đối với những thứ xấu xí, đập nát chúng đi cho xong!
►17 (cười)
►18 Don’t become someone who can’t discover beauty that would be very boring and ugly. – Đừng trở thành người không biết khám phá vẻ đẹp. Điều đó sẽ rất nhàm chán và tẻ nhạt.
►19 Three seconds to go. Boom! – Ba giây nữa thôi. Bùm!
►20 Although superpower crystals are not as beautiful as rainbow ore crystals growing on human skin, the infinite possibilities they contain are another dimension of beauty. – Mặc dù tinh thể siêu năng lực không đẹp bằng tinh thể quặng cầu vồng mọc trên da người, nhưng những tiềm năng vô hạn bên trong chúng chứa đựng một vẻ đẹp của chiều không gian khác.

►22 Rainbow ore disease is a gift of the era and fate. Look at the crystals on their skin, they are simply works of art sculpted by gods. – Bệnh quặng cầu vồng là một món quà của thời đại và định mệnh. Hãy nhìn những tinh thể mọc trên da họ, chúng chính là những tác phẩm nghệ thuật được thần linh tạc nên.
►23 Don’t be afraid. Your blood, the crystals on your skin will all serve as paving stones for the future. This is a great honor. – Đừng sợ hãi. Máu của ngươi, những tinh thể trên da ngươi, tất cả sẽ trở thành những viên đá lát đường cho tương lai. Đây là một vinh dự to lớn.
►24 It’s like polishing the crystal – Tương tự như việc đánh bóng tinh thể.
►25 Progress always comes with sacrifices. Only necessary sacrifices can forge the most beautiful future – Tiến bộ luôn đi kèm với những hy sinh. Chỉ những hy sinh cần thiết mới có thể tạo nên một tương lai tươi sáng nhất.
►26 How can anyone see patients with rainbow ore disease as dangerous beasts? They really don’t know the value. – Làm sao ai đó có thể coi những bệnh nhân mắc bệnh quặng cầu vồng là những con thú nguy hiểm? Chúng thật sự không hiểu giá trị của căn bệnh này.
►27 I really don’t understand why some people react so strongly to what I do. I not only promote the development of future energy but also honor the beauty of patients with rainbow ore disease. – Thực sự ta không hiểu tại sao một số người lại phản ứng quá khích trước những việc ta làm. Ta không chỉ thúc đẩy sự phát triển của năng lượng tương lai mà còn tôn vinh vẻ đẹp của những bệnh nhân mắc bệnh quặng cầu vồng.

►29 This power will lead the future – Sức mạnh này sẽ dẫn dắt tương lai.
►30 Psychic crystals are certainly the keystone for constructing the future – Tinh thể tâm linh đóng vai trò then chốt trong việc kiến tạo tương lai.
►31 Things without aesthetic value. Don’t obstruct my eyes – Những thứ không có giá trị thẩm mỹ. Đừng làm vướng tầm mắt ta.
►32 (Cười x2)
►33 Come on, give me more! all become the superpower crystals that i will use to forge the future. – Tiếp tục nào, cho ta thêm nữa! Tất cả sẽ trở thành những tinh thể sức mạnh, nền tảng để ta kiến tạo tương lai.

►35 (ngủm x2)
►36 I have a feeling that today will be a fruitful day – Ta có linh cảm rằng hôm nay sẽ là một ngày gặt hái nhiều thành quả.

Những câu nói của Stuart Đạo Tặc Tử Quang

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *