Những câu nói của Liliana Tiểu Thơ Anh Đào (Natsu Matsuri)

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Liliana Tiểu Thơ Anh Đào (Natsu Matsuri). Bạn nào biết Tiếng Nhật dịch giúp Ad. Ad cảm ơn.
Liliana Natsu Matsuri intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Liliana Tiểu Thơ Anh Đào
 if004
 if003
 if002
 if001
Liliana Natsu Matsuri In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Liliana Tiểu Thơ Anh Đào
 f035
 f034
 f032
 f029
 f028
 f027
 f025
 f024
 f023
 f018
 f017
 f015
 f013
 f011
 f010
 f009
 f006
 f005
 f004
 f001

End of Liliana Natsu Matsuri hero quotes / Kết thúc các câu nói của Liliana Tiểu Thơ Anh Đào

Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

4 comments / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *