Những câu nói của Lữ Bố Ichigo Kurosaki

Xét thấy quảng cáo google làm chậm website nên các admin đã quyết định tắt quảng cáo google.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.


Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Lữ Bố Ichigo Kurosaki.
Lubu Ichigo Kurosaki intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Lữ Bố Ichigo Kurosaki
 if004
 if003
 if001
Lubu Ichigo Kurosaki In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Lữ Bố Ichigo Kurosaki
 f042
 f041
 f040
 f039
 f038
 f037
 f036
 f035
 f034
 f033
 f032
 f031
 f030
 f029
 f028
 f025
 f024
 f023
 f022
 f018
 f017
 f016
 f015
 f014
 f012
 f010
 f008
 f007
 f005
 f003
 f002
 f001
End of Lubu Ichigo Kurosaki hero quotes / Kết thúc các câu nói của Lữ Bố Ichigo Kurosaki
Thể loại: Game Liên Quân (Arena of Valor)

1 comment / Add your comment below

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *