Những câu nói của Natalya Thần Phú Quý

Đối với các bài đăng từ năm 2023 trở trước, audio sẽ không thể phát, ad sẽ để link google drive để mọi người download/nghe online. Để khôi phục audio/download tướng skin mọi người liên hệ tại Facebook fan page or qua mục liên hệ ở đây hoặc để lại comment bên dưới.
HIỆN TẠI TOÀN BỘ AUDIO SẼ KO THỂ KHÔI PHỤC TỰ ĐỘNG. Mọi người hãy yêu cầu ở đây, ad sẽ ưu tiên xử lý trước.
Nâng cấp VIP để xem các trang bị khóa.

Các skin khác của Natalya:

Skin này Garena Đài Loan đặt tên là “Tu Di Kim Tài”. Trong Thoại của Hayate có câu nói rằng Tu di Thành là do các thần thú tạo thành. Natalya chính là một trong những thần thú đó. Tên Tiếng Anh của skin này là Sumeru: Pixiu. Pixiu là Tỳ Hưu.

Download audio voice line của Natalya Thần Phú Quý
Đã fixed, có thể nhấn nút PLAY bên dưới để nghe trực tiếp tại website.
Bên dưới là toàn bộ voice line (voice over) của Natalya Thần Phú Quý (Sumeru: Pixiu) và bản dịch giọng nói của Natalya Thần Phú Quý (Sumeru: Pixiu) ra Tiếng Việt.

Natalya Sumeru: Pixiu intro voice line (voice over)/Âm thanh lúc pick tướng của Natalya Thần Phú Quý
Come to me if you wanna be rich – Nếu muốn phát tài thì hãy đến với ta
I’ve got both business field and battlefield covered – Ta bảo hộ cho cả thương trường lẫn chiến trường.
The Goddess of wealth is here. Get in line for your blessing. – Nữ Thần Phú Quý đã đến rồi đây. Mau xếp hàng để ta ban phúc nào.

Natalya Sumeru: Pixiu Athanor language/Ngôn ngữ Athanor của Natalya Thần Phú Quý

Tho zmillǝ sughbishuzǝnnǝn tachorrin – No light will penetrate this darkness. – Không có ánh sáng nào xuyên qua được bóng tối này.
Zhamban ing-zhochonnga vonna – Chaos is the true power – Hỗn mang là sức mạnh thật sự.
G’vunnǝ! – From the Abyss! – Đến từ Ma Vực

Natalya Sumeru: Pixiu In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Natalya Thần Phú Quý

I can get you everything but you’ll have to pay the price – Ta có thể ban cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn, nhưng tất nhiên ngươi sẽ phải trả một cái giá.
Even Lord Hayate is impressed by how unimaginably wealthy I am – Ngay cả Chúa Tể Hayate cũng phải kinh ngạc đến sự giàu có không thể tưởng tượng nổi của ta.
Everyone in Sumeru worships me! Except for Wukong….that outcast – Tất cả mọi người ở Tu Di Thành đều thờ phượng ta, ngoại trừ tên Ngộ Không… bị trục xuất kia.
Who doesn’t want to befriend the Goddess of wealth? – Ai lại không muốn kết giao với Nữ Thần Phú Quý chứ?
If you come to Sumeru make sure to stay in one of my taverns. – Nếu ngươi đến Tu Di Thành, nhất định phải nghỉ trọ một trong những tửu quán của ta.
Oh don’t call me boss, address me as The Chief! – Oh, đừng gọi ta là bà chủ, hãy gọi ta là CHỦ TỊCH nhé.
Rolling into! – Lăn vào!
How about some auspicious words before battle? – Trước khi chiến đấu, sao chúng ta không chúc nhau nào?
Haha
Don’t ever mess with me! – Đừng bao giờ dại dột mà đụng đến bà!
I think I am getting carried away with all these offerings – Ta nghĩ ta sắp bị cuốn theo những phẩm vật cúng dường này.
Make it quick, I’ve still got a business to run – Đánh nhanh đi, ta còn có cả một doanh nghiệp phải điều hành.
My tavern needs a part-timer and you’re it! – Tửu quán của ta cần có một tiểu nhị, và ngươi là người thích hợp nhất.
I am the Goddess of wealth and also the Goddess of something lethal – Ta là Nữ thần Phú Quý nhưng cũng là Nữ thần của cái chết và diệt vong.
Chết
It’s not how you treat the Goddess of wealth…- Đó không phải cách mà ngươi cư xử với Nữ thần phú quý…
More money – Thêm nhiều tiền hơn nữa
Time is money, surrender now! – Thời gian là tiền bạc, đầu hàng nhanh nào!
Cashing in! – Tiền dzô!
Rich and powerful like me! I get it that you’re jealous. – Ta biết ngươi đang đố kị vì sự giàu có và quyên lực của ta!
You’re not losing on purpose, are you? – Ngươi không có tình để thua đấy chứ?
Chết
Ứa
Hahaha
Going to Astrid right after praying for my favour? Aha! Greedy! – Cầu xin ân huệ của ta xong liền đi đến Astrid? Aha! Tham lam quá đấy!
Your fortune star is back! – Tài tinh của ngươi đã trở lại rồi đây
Get overwhelmed! – Hết hồn chưa?
Money!
Who doesn’t love it!? – Ai mà không thích tiền chứ?

Natalya Sumeru: Pixiu In game voice line (voice over)/Âm thanh trận đấu của Natalya Thần Phú Quý

Xin lưu ý rằng liên kết dưới đây là một quảng cáo tiếp thị và không phản ánh quan điểm hoặc chứng nhận từ chúng tôi về sản phẩm hoặc dịch vụ được quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng, tính khả dụng hoặc tính xác thực của sản phẩm hoặc dịch vụ này. Mọi quyết định mua hàng hoặc sử dụng dịch vụ dựa trên thông tin từ quảng cáo là trách nhiệm của bạn và chúng tôi khuyến khích bạn nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không công bố ra bên ngoài. Hoặc bạn có thể đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội để bình luận mà không cần điền tên, địa chỉ mail và trả lời câu hỏi. Required fields are marked *